Czech Technical University in Prague
CTU CatalogueCTU Libraries
System Message Please select records first.
  Selected records:  View Selected  |  Save/Mail  |  Create Subset  |  Add to My e-Shelf  |  Save on Server  
  Whole set:  Select All  |  Deselect  |  Rank  |  Refine  |  Filter  


Results for W-Virtual field Z30= 12100 and W-Virtual field Z30= fsv not W-format= kp; Sorted by: 01---D03---D
Sort options: Author/Year(d)Year/Author(a)Author/Title(d)Title/Year(d)Year/Title(a)Title/Year(a)Year(d)/Title
Records 11 - 30 of 44  
 
 
(maximum display and sort is 5000 records) Previous Page   Next Page
#
Author Title Form Year Publisher Lib/Items Locations
11
Stráský, Jiří, 1946- Stress ribbon and cable-supported pedestrian bridges / Jiri Strasky. monografie 2005 London : Thomas Telford ;, Global holdings
Central CTU Library( 2/ 0)

12
Shukla, Arun Practical fracture mechanics in design / Arun Shukla. monografie 2005 New York : Marcel Dekker, Global holdings
Central CTU Library( 2/ 0)

13

Guide test methods for fiber-reinforced polymers (FRPs) for reinforcing or strengthening concrete structures : ACI 440.3R-04. monografie 2004 Farmington Hills : American Concrete Institute, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

14
Pirner, Miroš, 1928- Zatížení staveb větrem / Miroš Pirner, Ondřej Fischer. monografie 2003 Praha : Informační centrum ČKAIT, Global holdings
Central CTU Library( 12/ 2)

15
Marek, Pavel, Probabilistic assessment of structures using Monte Carlo simulation : background, exercises and software / editors Pavel Marek, Jacques Brozzetti and Milan Guštar monografie 2003 Praha : Institute of Theoretical and Applied Mechanics Academy of Sciences of the Czech Republic Global holdings
Central CTU Library( 8/ 0)

16
Phan-Thien, Nhan Understanding viscoelasticity : basics of rheology / Nhan Phan-Thien. monografie 2002 Berlin ; : Springer, Global holdings
Central CTU Library( 2/ 0)

17
Jirásek, Milan, 1962- Inelastic analysis of structures / Milan Jirásek, Zdeněk P. Bažant. monografie 2002 Chichester : Wiley, Global holdings
Central CTU Library( 10/ 0)

18
Fibre-Reinforced Plastics for Reinforced Concrete Structures 2001 FRPRCS-5 : Fibre-Reinforced Plastics for Reinforced Concrete Structures : proceedings of the Fifth International Conference Fibre-Reinforced Plastics for Reinforced Concrete Structures, Cambridge, sborníky konferencí 2001 London : Thomas Telford, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

19
Fibre-Reinforced Plastics for Reinforced Concrete Structures 2001 FRPRCS-5 : Fibre-Reinforced Plastics for Reinforced Concrete Structures : proceedings of the Fifth International Conference Fibre-Reinforced Plastics for Reinforced Concrete Structures, Cambridge, sborníky konferencí 2001 London : Thomas Telford, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

20
Broža, Petr, 1978- Programování WWW stránek pro úplné začátečníky / Petr Broža monografie 2000 Praha : Computer, Global holdings
Central CTU Library( 4/ 0)

21
Voráček, Karel, 1968- FrontPage 2000 : tvorba dokonalých WWW stránek : podrobný průvodce začínajícího uživatele / Karel Voráček. monografie 1999 Praha : Grada, Global holdings
Central CTU Library( 6/ 0)

22
Smith, P. D., 1950- Blast and ballistic loading of structures / P.D. Smith, J.G. Hetherington. monografie 1994 London : Routledge, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

23
Minihofer, Oldřich Německo-český slovník výpočetní techniky / Oldřich Minihofer. monografie 1989 Praha : SNTL, Global holdings
Central CTU Library( 8/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

24
Kernighan, Brian W., 1942- Programovací jazyk C / Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie učebnice 1988 Bratislava, Praha : Alfa, Global holdings
Central CTU Library( 13/ 0)

25
Bajborodin, Jurij Vasil’jevič Osnovy lazernoj techniki / Ju. V. Bajborodin monografie 1988 Kijev : Vyšča škola, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

26
Bareš, Richard, 1928- Kompozitní materiály / Richard A. Bareš. monografie 1988 Praha : SNTL, Global holdings
Central CTU Library( 55/ 0)
Faculty of Nuclear Science ...( 1/ 0)
Faculty of Transportation S...( 4/ 0)

27
Hořejší, Jiří, 1920-1996 Statické tabulky / Jiří Hořejší, Jan Šafka. učebnice 1987 Praha : SNTL, Global holdings
Central CTU Library( 104/ 3)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

28
Minihofer, Oldřich Česko-anglický slovník výpočetní techniky / Oldřich Minihofer, Jindra Kratochvílová. slovníky 1986 Praha : SNTL, Global holdings
Central CTU Library( 72/ 0)
Faculty of Transportation S...( 3/ 0)

29
Machačka, Ivo, 1944- Programování v jazyku Basic / Ivo Machačka, Jan Pavlů monografie 1985 Praha : SNTL, Global holdings
Central CTU Library( 39/ 0)
Faculty of Nuclear Science ...( 2/ 0)

30
Müller, Dieter, 1963- Mikroprocesorové systémy. Anglicko-nemecko-francúzsko-rusko-slovenský slovník / Dieter Müller monografie 1985 Bratislava : Alfa, Global holdings
Central CTU Library( 2/ 0)

Previous Page Next Page

You can revise your search:
Select Base:
 

Filter results: (X)

Aleph logo