Czech Technical University in Prague
CTU CatalogueCTU Libraries
 
  Selected records:  View Selected  |  Save/Mail  |  Create Subset  |  Add to My e-Shelf  |  Save on Server  
  Whole set:  Select All  |  Deselect  |  Rank  |  Refine  |  Filter  


Results for W-Virtual field Z30= 11530 and W-Virtual field Z30= fsv not W-format= kp; Sorted by: Title/Year (descending)
Sort options: Author/Year(d)Year/Author(a)Author/Title(d) Title/Year(d)Year/Title(a)Title/Year(a)Year(d)/Title
Records 1 - 20 of 640  
 
 
(maximum display and sort is 5000 records) No Previous Page   Next Page
#
Author Title Form Year Publisher Lib/Items Locations
1
Staněk, Jiří, 1972- 3D Studio Max VIZ R3i a 3D Studio MAX R3 / Jiří Staněk, Roman Miler. monografie 2000 České Budějovice : KOPP, Global holdings
Central CTU Library( 2/ 0)
Faculty of Transportation S...( 2/ 0)

2
Kocich, Pavel, 1977- 1001 tipů a triků pro Visual Basic / Pavel Kocich, Martin Gürtler. monografie 2000 Praha : Computer Press, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)
Faculty of Nuclear Science ...( 1/ 0)

3
Chalupa, Radek, 1962- 1001 tipů a triků pro Visual C++ : řešení programátorských "hlavolamů", užitečné programy / Radek Chalupa. příručky 2003 Brno : Computer Press, Global holdings
Central CTU Library( 3/ 0)

4
Huitema, Christian, 1953- A Bůh stvořil Internet... / Christian Huitema monografie 1996 Praha : Mladá fronta, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

5
Cooper, Alan, 1952- About Face 3 : the essentials of interaction design / Alan Cooper, Robert Reimann, and Dave Cronin. monografie 2007 Indianapolis : Wiley, Global holdings
Central CTU Library( 3/ 1)

6
Wolf, Paul R., 1934-2002 Adjustment computations : statistics and least squares in surveying and GIS / Paul R. Wolf, Charles D. Ghilani. monografie 1997 New York : Wiley, Global holdings
Central CTU Library( 2/ 0)

7

Adobe Illustrator 10 : oficiální výukový kurz : oficiální učebnice navržená odborníky společnosti Adobe monografie 2003 Praha : SoftPress, Global holdings
Central CTU Library( 3/ 0)
Faculty of Nuclear Science ...( 2/ 0)

8

Adobe Illustrator CS : oficiální výukový kurz. příručky 2004 Praha : SoftPress, Global holdings
Central CTU Library( 2/ 0)

9
Bolante, Antony Adobe Premiere 6.5 : názorný průvodce / Antony Bolante. monografie 2003 Praha : Computer Press, Global holdings
Central CTU Library( 3/ 0)

10
Martin, Robert C. Agile software development : principles, patterns, and practices / Robert Cecil Martin. příručky 2003 Upper Saddle River : Prentice-Hall, Global holdings
Central CTU Library( 2/ 0)

11
Vosselman, George Airborne and terrestrial laser scanning / edited by George Vosselman, Hans-Gerd Maas. monografie 2010 Dunbeath : Whittles Publishing, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

12
Asleson, Ryan Ajax : vytváříme vysoce interaktivní webové aplikace / Ryan Asleson, Nathaniel T. Schutta ; [z anglického originálu ... přeložil Jakub Zemánek]. příručky 2006 Brno : Computer Press, Global holdings
Central CTU Library( 2/ 0)
Faculty of Nuclear Science ...( 1/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

13
Meško, Dušan, 1956- Akademická příručka / Dušan Meško, Dušan Katuščák, Ján Findra a kolektiv. příručky 2006 Martin : Osveta, Global holdings
Central CTU Library( 8/ 0)
Faculty of Nuclear Science ...( 10/ 5)
Faculty of Biomedical Engin...( 5/ 1)

14
Wróblewski, Piotr Algoritmy : datové struktury a programovací techniky / Piotr Wróblewski. monografie 2004 Brno : Computer Press, Global holdings
Central CTU Library( 11/ 1)
Faculty of Nuclear Science ...( 3/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

15
Budinský, Bruno, 1934-1988 Analytická a diferenciální geometrie / Bruno Budinský. monografie 1983 Praha : SNTL, Global holdings
Central CTU Library( 12/ 0)
Faculty of Nuclear Science ...( 1/ 1)

16
Hynek, Jiří, 1972- Anglicko-český a česko-anglický slovník výpočetní techniky a informačních technologií = English-Czech Czech-English dictionary of computer science and information technology / Jiří Hy monografie 2000 Plzeň : Fraus, Global holdings
Central CTU Library( 6/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)
Faculty of Biomedical Engin...( 1/ 0)

17
Řešetka, Miroslav Anglicko-český česko-anglický slovník / Miroslav Řešetka slovníky 1996 Olomouc : FIN Publishing, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

18
Kroulík, Břetislav, 1922- Anglicko-český slovník idiomů : Angl.-čes. slovník idiomů a ustál. rčení metafor., obraz. a lidových. Engl.-Czech Dict. of Idioms a. Stereotyp.Metaph., Figur. a. Coll. Expressions / Bř slovníky 1993 Praha : Svoboda - Libertas, Global holdings
Central CTU Library( 3/ 0)

19
Abdallaová, Naděžda Anglicko-český výkladový slovník / [z angl. originálu přeložili Naděžda Abdallaová ... et al.] slovníky 1998 Praha : Nakladatelství Lidové noviny, Global holdings
Central CTU Library( 7/ 0)

20
Remy, Heinrich, 1890-1974 Anorganická chemie. Díl 1. / Heinrich Remy. monografie 1972 Praha : SNTL, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

No Previous Page Next Page

You can revise your search:
Select Base:
 

Filter results: (X)

Aleph logo