Czech Technical University in Prague
CTU CatalogueCTU Libraries
 
  Selected records:  View Selected  |  Save/Mail  |  Create Subset  |  Add to My e-Shelf  |  Save on Server  
  Whole set:  Select All  |  Deselect  |  Rank  |  Refine  |  Filter  


Results for W-Virtual field Z30= 11530 and W-Virtual field Z30= fsv not W-format= kp; Sorted by: Author/Year (descending)
Sort options:  Author/Year(d)Year/Author(a)Author/Title(d)Title/Year(d)Year/Title(a)Title/Year(a)Year(d)/Title
Records 1 - 20 of 640  
 
 
(maximum display and sort is 5000 records) No Previous Page   Next Page
#
Author Title Form Year Publisher Lib/Items Locations
1
Abdallaová, Naděžda Anglicko-český výkladový slovník / [z angl. originálu přeložili Naděžda Abdallaová ... et al.] slovníky 1998 Praha : Nakladatelství Lidové noviny, Global holdings
Central CTU Library( 7/ 0)

2
Abdul-Rahman, Alias Spatial data modelling for 3D GIS / Alias Abdul-Rahman, Morakot Pilouk. monografie 2008 Berlin : Springer, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

3
Ablan, Dan Digital photography for 3D imaging and animation / Dan Ablan. příručky 2007 Indianapolis : Wiley, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

4
Albertz, Jörg Photogrammetrisches Taschenbuch = Photogrammetric Guide / Jörg Albertz, Walter Kreiling. monografie 1989 Karlsruhe : Wichmann, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

5
Alexandrescu, Andrei Modern C++ design : generic programming and design patterns applied / Andrei Alexandrescu. monografie 2001 Boston : Addison-Wesley, Global holdings
Central CTU Library( 4/ 0)

6
Alexits, György, 1899-1978 Approximation Theory : Selected Papers / George Alexits monografie 1983 udapest : kadémiai Kiadó,, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

7
Allan, Arthur L. Maths for map makers / Arthur L. Allan. monografie 2004 Latheronwheel : Whittles Publishing, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

8
Anand, D. K. Inproduction to Control Systems / D. K. Anand monografie 1984 Oxford : Pergamon Press, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

9
Anděl, Jiří, 1939- Matematika náhody / Jiří Anděl. monografie 2003 Praha : Matfyzpress, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

10
Anděl, Jiří, 1939- Statistická analýza časových řad / Jiří Anděl. monografie 1976 Praha : SNTL, Global holdings
Central CTU Library( 16/ 0)
Faculty of Nuclear Science ...( 1/ 0)

11
Andrle, Ivoš, 1971- MS Word : učebnice pro každého / Ivoš Andrle. monografie 1996 Olomouc : Rubico, Global holdings
Central CTU Library( 6/ 0)

12
Arlow, Jim, 1960- UML a unifikovaný proces vývoje aplikací / Jim Arlow, Illa Neustadt monografie 2003 Brno : Computer Press, Global holdings
Central CTU Library( 3/ 0)
Faculty of Transportation S...( 2/ 0)

13
Arnowitz, Jonathan Effective prototyping for software makers / Jonathan Arnowitz, Michael Arent, Nevin Berger. monografie 2007 Amsterdam : Elsevier, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

14
Aronoff, Stanley, 1952- Geographic information systems = a management perspective / Stan Aronoff monografie 1993 Ottawa : WDL, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

15
Artemjev, V. M. Teorija dinamičeskich sistem po slučajnymi izmenenijami struktury / V. M. Artemjev monografie 1979 Minsk : Vyšejšaja škola, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

16
Asleson, Ryan Ajax : vytváříme vysoce interaktivní webové aplikace / Ryan Asleson, Nathaniel T. Schutta ; [z anglického originálu ... přeložil Jakub Zemánek]. příručky 2006 Brno : Computer Press, Global holdings
Central CTU Library( 2/ 0)
Faculty of Nuclear Science ...( 1/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

17
Atkinson, K. B. Close range photogrammetry and machine vision / edited by K.B. Atkinson. monografie 1996 Caithness : Whittles, Global holdings
Central CTU Library( 3/ 0)

18
Balcar, Bohuslav, 1943 květen 20.- Teorie množin / Bohuslav Balcar, Petr Štěpánek. monografie 2001 Praha : Academia, Global holdings
Central CTU Library( 3/ 0)
Faculty of Nuclear Science ...( 1/ 0)

19
Bann, David Polygrafická příručka / David Bann ; [z anglického originálu ... přeložil Petr Stříbrný]. příručky 2008 V Praze : Slovart, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

20
Barber, Peter The map book / edited by Peter Barber. monografie 2005 New York : Walker & Co., Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

No Previous Page Next Page

You can revise your search:
Select Base:
 

Filter results: (X)

Aleph logo