Czech Technical University in Prague
CTU CatalogueCTU Libraries
System Message Please select records first.
  Selected records:  View Selected  |  Save/Mail  |  Create Subset  |  Add to My e-Shelf  |  Save on Server  
  Whole set:  Select All  |  Deselect  |  Rank  |  Refine  |  Filter  


Results for W-Virtual field Z30= 11530 and W-Virtual field Z30= fsv not W-format= kp; Sorted by: Author/Year (descending)
Sort options:  Author/Year(d)Year/Author(a)Author/Title(d)Title/Year(d)Year/Title(a)Title/Year(a)Year(d)/Title
Records 19 - 38 of 640  
 
 
(maximum display and sort is 5000 records) Previous Page   Next Page
#
Author Title Form Year Publisher Lib/Items Locations
19
Bann, David Polygrafická příručka / David Bann ; [z anglického originálu ... přeložil Petr Stříbrný]. příručky 2008 V Praze : Slovart, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

20
Barber, Peter The map book / edited by Peter Barber. monografie 2005 New York : Walker & Co., Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

21
Barták, Jan, 1938- Z dějin polygrafie : tisk novin a časopisů v průběhu staletí / Jan Barták. učebnice 2004 [Praha] : Votobia, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

22
Basl, Josef, 1961- Podnikové informační systémy : podnik v informační společnosti / Josef Basl. monografie 2002 Praha : Grada, Global holdings
Central CTU Library( 15/ 1)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

23
Baudyš, Petr, 1951- Katastr a nemovitosti / Petr Baudyš monografie 2003 Praha : C. H. Beck, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

24
Bayer, Tomáš, 1973 červenec 21.- Hlavní programové nástroje pro tvorbu digitálních map s využitím systému MicroStation / Tomáš Bayer. monografie 2003 Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, Global holdings
Central CTU Library( 5/ 0)

25
Beazley, David M. Python : referenční programátorská příručka / David M. Beazley. příručky 2002 Praha : Neocortex, Global holdings
Central CTU Library( 4/ 0)

26
Beck, Jiří, 1938- Lineární modely v ekonomii / J. Beck, M. Lagová, J. Zelinka. monografie 1982 Praha : SNTL, Global holdings
Central CTU Library( 2/ 0)

27
Bedford, Mike GIS for water management in Europe / Mike Bedford. monografie 2004 Redlands : ESRI Press, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

28
Beiser, Arthur, 1931- Úvod do moderní fyziky / Arthur Beiser ; [přeložil Josef Čada]. monografie 1975 Praha : Academia, Global holdings
Central CTU Library( 6/ 0)
Faculty of Nuclear Science ...( 13/ 6)

29
Belov, V. V. Teorija grafov / V. V. Belov, E. M. Vorobjev, V. E. Šatalov monografie 1976 Moskva : Vysšaja škola, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)
Faculty of Nuclear Science ...( 1/ 0)

30
Belussi, Alberto Spatial data on the Web : modeling and management / Alberto Belussi ... [et al.] (eds.). monografie 2007 Berlin ; : Springer, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

31
Bendl, Jiří, 1931- Architectural Desktop R3 / Jiří Bendl, Štěpán Trunec. monografie 2001 Praha : Computer Press, Global holdings
Central CTU Library( 3/ 0)

32
Beneš, Jiří, 1921- Teorie systémů (řízení komplexů) / Jiří Beneš. monografie 1974 Praha : Academia, Global holdings
Central CTU Library( 2/ 0)

33
Beneš, Tomáš Geoinformation for European-wide integration / edited by Tomas Benes. sborníky 2003 Rotterdam : Millpress, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

34
Berg, Mark de, Computational geometry : algorithms and applications / Mark de Berg ... [et al.]. monografie 2008 New York : Springer, Global holdings
Central CTU Library( 13/ 1)
Faculty of Nuclear Science ...( 1/ 1)

35
Berger, Marcel, 1927- Geometrija : Tom pervyj.Časť 1,2,3. Perevod s francuzskogo / M. Berže monografie ^^^^ Moskv : Mi, Global holdings
Central CTU Library( 4/ 0)

36
Bergner, Joachim Praktická mikrofotografie / J. Bergner, E. Gelbke, W. E. Mehliss. monografie 1979 Praha : SNTL, Global holdings
Central CTU Library( 4/ 0)
Faculty of Nuclear Science ...( 2/ 0)

37
Berka, Karel, 1923-2004 Měření : Pojmy, teorie, problémy / Karel Berka monografie 1977 Praha : Academia, Global holdings
Central CTU Library( 4/ 0)

38
Bican, Ladislav, 1942- Lineární algebra a geometrie / Ladislav Bican. monografie 2000 Praha : Academia, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)
Faculty of Nuclear Science ...( 2/ 0)
Faculty of Transportation S...( 4/ 0)

Previous Page Next Page

You can revise your search:
Select Base:
 

Filter results: (X)

Aleph logo