Czech Technical University in Prague
CTU CatalogueCTU Libraries
System Message Please select records first.
  Selected records:  View Selected  |  Save/Mail  |  Create Subset  |  Add to My e-Shelf  |  Save on Server  
  Whole set:  Select All  |  Deselect  |  Rank  |  Refine  |  Filter  


Results for W-Virtual field Z30= 11530 and W-Virtual field Z30= fsv not W-format= kp; Sorted by: Title/Year (descending)
Sort options: Author/Year(d)Year/Author(a)Author/Title(d) Title/Year(d)Year/Title(a)Title/Year(a)Year(d)/Title
Records 11 - 30 of 640  
 
 
(maximum display and sort is 5000 records) Previous Page   Next Page
#
Author Title Form Year Publisher Lib/Items Locations
11
Vosselman, George Airborne and terrestrial laser scanning / edited by George Vosselman, Hans-Gerd Maas. monografie 2010 Dunbeath : Whittles Publishing, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

12
Asleson, Ryan Ajax : vytváříme vysoce interaktivní webové aplikace / Ryan Asleson, Nathaniel T. Schutta ; [z anglického originálu ... přeložil Jakub Zemánek]. příručky 2006 Brno : Computer Press, Global holdings
Central CTU Library( 2/ 0)
Faculty of Nuclear Science ...( 1/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

13
Meško, Dušan, 1956- Akademická příručka / Dušan Meško, Dušan Katuščák, Ján Findra a kolektiv. příručky 2006 Martin : Osveta, Global holdings
Central CTU Library( 8/ 0)
Faculty of Nuclear Science ...( 10/ 5)
Faculty of Biomedical Engin...( 5/ 1)

14
Wróblewski, Piotr Algoritmy : datové struktury a programovací techniky / Piotr Wróblewski. monografie 2004 Brno : Computer Press, Global holdings
Central CTU Library( 11/ 1)
Faculty of Nuclear Science ...( 3/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

15
Budinský, Bruno, 1934-1988 Analytická a diferenciální geometrie / Bruno Budinský. monografie 1983 Praha : SNTL, Global holdings
Central CTU Library( 12/ 0)
Faculty of Nuclear Science ...( 1/ 1)

16
Hynek, Jiří, 1972- Anglicko-český a česko-anglický slovník výpočetní techniky a informačních technologií = English-Czech Czech-English dictionary of computer science and information technology / Jiří Hy monografie 2000 Plzeň : Fraus, Global holdings
Central CTU Library( 6/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)
Faculty of Biomedical Engin...( 1/ 0)

17
Řešetka, Miroslav Anglicko-český česko-anglický slovník / Miroslav Řešetka slovníky 1996 Olomouc : FIN Publishing, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

18
Kroulík, Břetislav, 1922- Anglicko-český slovník idiomů : Angl.-čes. slovník idiomů a ustál. rčení metafor., obraz. a lidových. Engl.-Czech Dict. of Idioms a. Stereotyp.Metaph., Figur. a. Coll. Expressions / Bř slovníky 1993 Praha : Svoboda - Libertas, Global holdings
Central CTU Library( 3/ 0)

19
Abdallaová, Naděžda Anglicko-český výkladový slovník / [z angl. originálu přeložili Naděžda Abdallaová ... et al.] slovníky 1998 Praha : Nakladatelství Lidové noviny, Global holdings
Central CTU Library( 7/ 0)

20
Remy, Heinrich, 1890-1974 Anorganická chemie. Díl 1. / Heinrich Remy. monografie 1972 Praha : SNTL, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

21
Remy, Heinrich, 1890-1974 Anorganická chemie. Díl 2. / Heinrich Remy. monografie 1972 Praha : SNTL, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

22
Pošmura, Vlastimil, 1965- Apache : příručka správce WWW serveru / Vlastimil Pošmura. monografie 2002 Praha : Computer Press, Global holdings
Central CTU Library( 4/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

23
Krpata, František, 1938-2014 Aplikovaná optika 10 / František Krpata. vysokoškolská skripta 1997 Praha : ČVUT, Global holdings
Central CTU Library( 13/ 0)

24
Fryer, John Applications of 3D measurement from images / edited by John Fryer, Harvey Mitchell, Jim Chandler. monografie 2007 Caithness : Whittles Publishing, Global holdings
Central CTU Library( 2/ 0)

25
Issaks, Edward H. Applied geostatistics / Edward H. Isaaks, R. Mohan Srivastava. příručky 1989 New York : Oxford University Press, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

26
Haan, Lex de, 1954-2006 Applied mathematics for database professionals / Lex de Haan and Toon Koppelaars. příručky 2007 Berkeley : Apress, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

27
Dale, Virginia H. Applying ecological principles to land management / Virginia H. Dale, Richard A. Haeuber, editors ; foreword by Richard T.T. Forman. monografie 2001 New York : Springer, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

28
Larman, Craig Applying UML and patterns : an introduction to object-oriented analysis and design and the unified process / Graig Larman. monografie 2002 Upper Saddle River : Prentice Hall, Global holdings
Central CTU Library( 5/ 0)

29
Alexits, György, 1899-1978 Approximation Theory : Selected Papers / George Alexits monografie 1983 udapest : kadémiai Kiadó,, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

30
Maidment, David R. Arc hydro : GIS for water resources / David R. Maidment, editor. sborníky 2002 Redlands : ESRI Press, Global holdings
Central CTU Library( 2/ 0)

Previous Page Next Page

You can revise your search:
Select Base:
 

Filter results: (X)

Aleph logo