České vysoké učení technické v Praze
Katalog ÚK ČVUTKnihovny ČVUT
 
  Vybrané záznamy:  Zobrazit vybrané  |  Uložit/odeslat  |  Vytvořit podmnožinu  |  Přidat do schránky  |  Uložit na server  
  Celý soubor vyhledaných záznamů:  Vybrat vše  |  Zrušit označení  |  Ohodnotit  |  Zpřesnit  |  Filtrovat  

Výsledky dotazu: W-Virtuální pole Z= 21160 and W-Virtuální pole Z= fs not Sl.-formát= kp; Není řazeno
 

Záznamy 1 - 20 z 2237    
 
 
(maximální počet zobrazených a seřazených záznamů je 5000) No Previous Page   Next Page
#
Autor Název Forma Rok Nakladatel Jednotky Umístění
1

VDI 2078 Berechnung der thermischen Lasten und Raumtemperaturen (Auslegung Kühllast und Jahressimulation) = Calculation of thermal loads and room temperatures (design cooling load and annual simu elektronické knihy 2015 Berlin : Beuth Verlag GmbH, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

2

VDI 6007 Berechnung des instationären thermichen Verhaltens von Räumen und Gabäuden. Blatt 2, Fenstermodell = Callculation of transient thermal response of rooms and buildings Part 2, Modelling elektronické knihy 2012 Berlin : Beuth Verlag GmbH, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

3

VDI 6007 Berechnung des instationären thermichen Verhaltens von Räumen und Gabäuden. Raummodell. Blatt 1, Raummodell = Calculation of transient thermal response of rooms and buildings Part 1, M elektronické knihy 2015 Berlin : Beuth Verlag GmbH, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

4

Standard method of test for the evaluation of building energy analysis computer programs. elektronické knihy 2017 Atlanta : ASHRAE, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

5

ÖNORM H 6040 Berechnung der sensiblen und latenten Kühllast sowie der sommerlichen Temepraturgänge von Räumen und Gebäuden : nationale Ergänzungen zu ÖNORM EN 15255 und ÖNORM EN ISO 13791 elektronické knihy 2012 Wien : Austrian Standard Institute, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

6

VDI 2053 Raumlufttechnik Garagen Blatt 1, Entlüftung (VDI-Lüftungsregeln) = Air conditioning car parks Part 1, Exhaust ventilation (VDI Ventilation code of practice) elektronické knihy 2014 Berlin : Beuth Verlag GmbH, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

7

ÖNORM H 6003 Lüftungstechnische Anlagen für Garagen : Grundlagen, Planung, Dimensionierung. elektronické knihy 2012 Wien : Austrian Standard Institute, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

8
Zhang, Li-Zhi. Total heat recovery : heat and moisture recovery from ventilation air / Li-Zhi Zhang. monografie 2008 New York : Nova Science Publishers, Inc., Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

9

DIN V 18599-2 Energetische Bewertung von Gabäuden - Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmawasser und Beleuchtung Teil 2 , Netzenergiebed normy 2018 Berlin : DIN Deutsches Institut für Normung e. V., Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

10
Cikhart, Jiří, 1932- Spotřebitelská zařízení soustav centralizovaného zásobování teplem / Jiří Cikhart. příručky 1974 Brno : VUT, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

11
Dvořák, Zdeněk, 1920-2009 Tepelné vlastnosti čpavku / Zdeněk Dvořák. vysokoškolská skripta 1974 Praha : SNTL, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

12
Dvořák, Zdeněk, 1920-2009 Tepelné vlastnosti chladiva R13 / Zdeněk Dvořák. příručky 1974 Praha : SNTL, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 2/ 0)

13
Dvořák, Zdeněk, 1920-2009 Tepelné vlastnosti chladiva R12 / Zdeněk Dvořák. příručky 1974 Praha : SNTL, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

14
Dvořák, Zdeněk, 1920-2009 Tepelné vlastnosti chladiva R11 / Zdeněk Dvořák. příručky 1974 Praha : SNTL, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

15
Berounský, Václav Otopná tělesa článková a panelová / Václav Berounský. příručky 1973 Praha : SNTL, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

16
Máca, František, 1907- Klimatizace a větrání nemocnic / František Máca. příručky 1972 Praha : ČSVTS, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

17
Brož, Karel, 1939-2008 Kompenzace dilatací v tepelných sítích : kompenzátory / Karel Brož. příručky 1970 Praha : ČSVTS, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

18
Stříhavka, Vladislav Teplá užitková voda / Vladislav Stříhavka. příručky 1971 Praha : ČVTS - Komitét techniky prostředí OS 2 - Vytápění, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

19
Fridrich, Vladimír, 1926-2003 Zdroje tepla / Vladimír Fridrich. příručky 1972 Praha : ČVTS - Komitét techniky prostředí OS 2 - Vytápění, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

20

Směrnice pro navrhování nosné konstrukce panelovách domů Díl 1 příručky 1972 Praha : SNTL, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

No Previous Page Next Page

Můžete změnit zadání dotazu:
Vyberte bázi:
 

Filtruj výsledky: (X)

Aleph logo