České vysoké učení technické v Praze
Katalog ÚK ČVUTKnihovny ČVUT
 
  Vybrané záznamy:  Zobrazit vybrané  |  Uložit/odeslat  |  Vytvořit podmnožinu  |  Přidat do schránky  |  Uložit na server  
  Celý soubor vyhledaných záznamů:  Vybrat vše  |  Zrušit označení  |  Ohodnotit  |  Zpřesnit  |  Filtrovat  

Výsledky dotazu: W-Datum zpřírůstk= 202012* and W-Virtuální pole Z= ubmi not Sl.-formát= se; Řazeno podle: Rok, potom Autor
Možnosti řazení: Autor/Rok(s) Rok(v)/AutorAutor/NázevNázev/Rok (s)Rok(s)/Název

Záznamy 1 - 20 z 148    
 
 
(maximální počet zobrazených a seřazených záznamů je 5000) No Previous Page   Next Page
#
Autor Název Forma Rok Nakladatel Jednotky Umístění
1
Amador Kane, Suzanne, Introduction to physics in modern medicine / by Suzanne Amador Kane, Boris A. Gelman. monografie 2020 Boca Raton, FL : CRC Press, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 1)

2
Azhari, Haim, 1955- From signals to image : a basic course on medical imaging for engineers / Haim Azhari, John A. Kennedy, Noam Weiss, Lana Volokh. monografie 2020 Cham : Springer, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

3
Barešová, Kateřina Připravenost Městské policie hl. m. Prahy na řešení mimořádné události typu povodně [rukopis] diplomová práce = Readinessof City police of the capital city of Prague to solve emergenc diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

4
Bartoň, Ondřej Symbolika extremismu a terorismu a její význam v procesu radikalizace [rukopis] diplomová práce = Extremist and terrorist symbols and their importance in the radicalization process / Ondřej B diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

5
Bartoňová, Monika Aktuální témata současných extremistických hnutí v ČR [rukopis] diplomová práce = Actual topics of contemporary extremistmovements in the Czech Republic / Monika Bartoňová. diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

6
Bartošová, Tereza Bazální impedance jako nový parametr pH/Z metrického vyšetření [rukopis] diplomová práce = Basal impedance as a new parameter as a new parameter of pH/Z examination / Tereza Bartošová. diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

7
Bayerová, Anežka Analýza rizik v objektu zimního stadionu v Berouně [rukopis] diplomová práce = Risk analysis of ice arena in Beroun / Anežka Bayerová. diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

8
Behari, Jitendra Radio frequency and microwave effects on biological tissues / Jitendra Behari. monografie 2020 Boca Raton ;London ;New York : CRC Press, Taylor & Francis Group, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

9
Beneš, David Analýza reakcí příslušníků IZS při mimořádné události způsobené chemickým, biologickým a radiačním ohrožením z pohledu řízení a průběhu zásahu [rukopis] diplomová práce diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

10
Beqqali, Yahya Pilot study for comparison of celebral and somatic NIRS in septic patients [rukopis] : bachelor thesis = Pilotní studie porovnání cerebrální a somatické NIRS u septických pacientů / Yahya bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

11
Bernátek, Josef Kybernetická bezpečnost v kritických informačních infrastrukturách  : disertační práce = Cybersecurity in critical information infrastructures / Josef Bernátek. disertace 2020 Fakulta biomedicínského inženýrství . Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

12
Bernátková, Michaela Analýza vývoje a dopadů vybraných druhů daňové kriminality na území hl. m. Prahy [rukopis] diplomová práce = Analysis of development and impact of selected tax criminality on the area o diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

13
Bokota, Tomáš Systém first respondentů v činnosti zdravotnické záchranné služby [rukopis] diplomová práce = First responder system in emergency medical service / Tomáš Bokota. diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

14
Boyd, Claude E., 1939- Water quality : an introduction / Claude E. Boyd. monografie 2020 Cham : Springer, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

15
Bureš, Tomáš Vliv prevence na snižování drogové kriminality [rukopis] diplomová práce = Effectiveness of prevention in reducing drug-related crime / Tomáš Bureš. diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

16
Cerman, David Standardizace postupu inspektora provozu ZZS [rukopis] diplomová práce = Standardization of ambulance service inspecition procedures / David Cerman. diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

17
Černá, Tereza Mikro-simulační modely v hodnocení zdravotnických technologií [rukopis] diplomová práce = Micro-simulation models in health technology assessment / Tereza Černá. diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

18
Chan, Emily Ying Yang Public health and disasters : health emergency and disaster risk management in Asia / Emily Ying Yang Chan, Rajib Shaw, editors. monografie 2020 Singapore : Springer, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

19
Chang, Anthony C. Intelligence-based medicine : artificial intelligence and human cognition in clinical medicine and healthcare / Anthony C. Chang. monografie 2020 London : Academic Press, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

20
Chukudi, Michael Validating new device for measuring walking balance via an instrumented walking beam system [rukopis] diploma thesis = Ověření nového zařízení pro měření rovnováhy při chůzi pomocí i diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

No Previous Page Next Page

Můžete změnit zadání dotazu:
Vyberte bázi:
 

Filtruj výsledky: (X)

Aleph logo