České vysoké učení technické v Praze
Katalog ÚK ČVUTKnihovny ČVUT
 
  Vybrané záznamy:  Zobrazit vybrané  |  Uložit/odeslat  |  Vytvořit podmnožinu  |  Přidat do schránky  |  Uložit na server  
  Celý soubor vyhledaných záznamů:  Vybrat vše  |  Zrušit označení  |  Ohodnotit  |  Zpřesnit  |  Filtrovat  

Výsledky dotazu: W-Datum zpřírůstk= 202011* and W-Virtuální pole Z= ubmi not Sl.-formát= se; Řazeno podle: Rok, potom Autor
Možnosti řazení: Autor/Rok(s) Rok(v)/AutorAutor/NázevNázev/Rok (s)Rok(s)/Název

Záznamy 1 - 20 z 85    
 
 
(maximální počet zobrazených a seřazených záznamů je 5000) No Previous Page   Next Page
#
Autor Název Forma Rok Nakladatel Jednotky Umístění
1
Belal, Batoul Assessment of J-T peak interval for prediction of ventricular tachyarrhythmias [rukopis] : bachelor thesis = Vyhodnocení intervalu J-T peak pro predikci komorových tachyarytmií / Batoul Belal. bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

2
Bernášková, Lucie Optometrie a laserové operace [rukopis] : bakalářská práce = Optometry and laser surgery / Lucie Bernášková. bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

3
Bís, Ladislav Návrh vysokoprůtokové clony pro ventilační experimenty [rukopis] : bakalářská práce = Design of a high-flow sensor for breathing experiments / Ladislav Bís. bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

4
Březinová, Kristýna Efekt očních cvičení při řešení refrakčních vad [rukopis] : bakalářská práce = The effect of eye exercises on refractive errors / Kristýna Březinová. bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

5
Buřičová, Gabriela Vliv celkového astigmatismu rohovky na výpočet torické nitrooční čočky [rukopis] : bakalářská práce = Effects of total corneal astigmatism on toric intracular lens calculation / Gabrie bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

6
Černý, Denis Měření vízu na různých typech optotypů [rukopis] : bakalářská práce = Measurement of visual acuity on different types of optotypes / Denis Černý. bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

7
Chaloupek, Jaromír Detekce EMG artefaktu v reálném EEG záznamu za pomoci metody na bázi frekvenčního a časového prahu [rukopis] : bakalářská práce = Detection of the EMG artifact in a real EEG record usi bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

8
Chvalová, Magdalena Vyšetření fúzních rezerv v praxi [rukopis] : bakalářská práce = Examination of fusional reserves in praxis / Magdalena Chvalová. bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

9
Čisláková, Monika Zvýšená osmolarita slzného filmu a suché oko [rukopis] : bakalářská práce = Increased osmolarity of tear film and dry eye / Monika Čisláková. bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

10
Dinaburskiy, Dmitry Detekce lokálního času depolarizace a repolarizace [rukopis] : bakalářská práce = Detection of depolarization and repolarization time / Dmitry Dinaburskiy. bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

11
Drdová, Kateřina Zhodnocení dlouhodobé účinnosti limbálních relaxačních incizí při operaci katarakty [rukopis] : bakalářská práce = Evaluation of long-term efficacy of limbal relaxation incisions in bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

12
Dusilová, Tereza Vyšetření zbytkového astigmatismu po aplikaci kontaktních čoček v praxi [rukopis] : bakalářská práce = Examination of residual astigmatism after contact lens correction in praxis / Tere bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

13
Fait, Kateřina Oční optika se zaměřením na optometrické pracoviště v reálné praxi [rukopis] : bakalářská práce = Eye optics with focus optometrist’s workplace in real practice / Kateřina Fait. bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

14
Frančová, Karolína Moderní technologie a jejich vliv na zrak [rukopis] : bakalářská práce = Modern technologies and their effect on vision / Karolína Frančová. bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

15
Holková, Kristýna Studie možnosti měřené teploty pomocí širokopásmového radaru při mikrovlnné hypertemii [rukopis] : bakalářská práce = Feasibility study of temperature measurement using ultrawideband bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

16
Horáková, Lucie Detekce přechodu sit-to-walk u přístrojového testu Timed Up & Go pacientů s neurologickým onemocněním [rukopis] : bakalářská práce = Instrumented Timed Up & Go test sit-to-walk detecti bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

17
Jurásková, Kristýna Vizuální ergonomie v kancelářské prostředí [rukopis] : bakalářská práce = Visual ergonomic in office space / Kristýna Jurásková. bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

18
Kamínková, Denisa Porovnání barevného vnímání mužů a žen [rukopis] : bakalářská práce = Comparison of color perception of men and women / Denisa Kamínková. bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

19
Kaminský, Filip Zmírnění oslnění antireflexní vrstvou [rukopis] : bakalářská práce = Mitigation glare by anti-reflective layer / Filip Kaminský. bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

20
Kaminský, Filip Zmírnění oslnění antireflexní vrstvou [rukopis] : bakalářská práce = Mitigation glare by anti-reflective layer / Filip Kaminský. bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

No Previous Page Next Page

Můžete změnit zadání dotazu:
Vyberte bázi:
 

Filtruj výsledky: (X)

Aleph logo