České vysoké učení technické v Praze
Katalog ÚK ČVUTKnihovny ČVUT
 
  Vybrané záznamy:  Zobrazit vybrané  |  Uložit/odeslat  |  Vytvořit podmnožinu  |  Přidat do schránky  |  Uložit na server  
  Celý soubor vyhledaných záznamů:  Vybrat vše  |  Zrušit označení  |  Ohodnotit  |  Zpřesnit  |  Filtrovat  

Výsledky dotazu: W-Datum zpřírůstk= 202010* and W-Virtuální pole Z= ubmi not Sl.-formát= se; Řazeno podle: Rok, potom Autor
Možnosti řazení: Autor/Rok(s) Rok(v)/AutorAutor/NázevNázev/Rok (s)Rok(s)/Název

Záznamy 1 - 20 z 56    
 
 
(maximální počet zobrazených a seřazených záznamů je 5000) No Previous Page   Next Page
#
Autor Název Forma Rok Nakladatel Jednotky Umístění
1
Abgaforova, Viktoriia Porovnání národních systémů elektronické preskripce [rukopis] diplomová práce = Comparison of national electronic prescription systems / Viktoriia Abgaforova. diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

2
Argayová, Ivana Základy lékařské terminologie pro nelékařské zdravotnické obory / Argayová Ivana, Ralbovská Rebeka Dana, Roman Zazula. monografie 2020 Praha : Grada Publishing, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 25/ 5)

3
Babicheva, Elizaveta Heterogenita rychlosti vedení vzruchu v myokardu komor při ischemii [rukopis] diplomová práce = Heterogeneity of conduction velocity in myocardial ventricles under ischemia / Elizaveta Babiche diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

4
Balcarová, Barbora Klasifikace EEG založená na Riemannově metrice [rukopis] diplomová práce = EEG classification based on Riemannian manifold / Barbora Balcarová. diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

5
Baleková, Hana Ekonomické hodnocení zdravotnických prostředků v oftalmologii [rukopis] diplomová práce = Economic evaluation of medical devices in oftalmology / Hana Baleková. diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

6
Bartoň, Martin Metody strojového učení pro detekci událostí v polysomnografických záznamech [rukopis] diplomová práce = Event detection in polysomnographic recordings by using machine learning technique diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

7
Bernotová, Ludmila eHealth at GP’s [rukopis] benefits and limits : diplomová práce = eHealth u praktických lékařů / Ludmila Bernotová. diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

8
Čechová, Veronika Nástroje pro zajištění nákladových úspor ve zdravotnickém zařízení [rukopis] diplomová práce = Cost savings tools in healthcare facilities / Veronika Čechová. diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

9
Černá, Eva Automatická extrakce nezávislých komponent ze spánkových EEG dat [rukopis] diplomová práce = Automatic extraction of independent components from sleep EEG dataset / Eva Černá. diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

10
Černá, Gabriela Aplikace požadavků MDR při tvorbě analýzy rizik a postmarketingového sledování u zdravotnických prostředků [rukopis] diplomová práce = Application of MDR requirements in preparation o diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

11
Chmelová, Barbora Optimalizace mikroskopického zobrazování technikou TOCCSL [rukopis] diplomová práce = Optimalization of TOCCSL microscopy / Barbora Chmelová. diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

12
Drahozalová, Adéla Network meta-analýzy v hodnocení zdravotnických technologií [rukopis] diplomová práce = Network meta-analysis in health technology assessment / Adéla Drahozalová. diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

13
Durdisová, Lucie Analýza cerebrální oxymetrie u septických pacientů [rukopis] diplomová práce = Analysis of cerebral oximetry at patients with sepsis / Lucie Durdisová. diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

14
Foretová, Pavlína Analýza mikrostavů EEG v rámci snění [rukopis] diplomová práce = Microstate analysis of EEG within dreaming / Pavlína Foretová. diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

15
Havelková, Anna Zhodnocení nákladové efektivity pro screening věkem podmíněné makulární degenerace [rukopis] diplomová práce = Evaluation of cost-effectiveness for age-related macular degeneration scre diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

16
Hejdová, Kristýna Určení polohy pacienta v regionálním hypertermickém systému pomocí UWB mikrovlnném radaru [rukopis] diplomová práce = Determination of patient location in the regional hyperthermic syste diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

17
Hejduková, Michaela Klinicko-ekonomické porovnání ortodontických aparátů [rukopis] diplomová práce = Clinical-economic comparison of orthodontic apparatuses / Michaela Hejduková. diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

18
Horáčková, Lucie Analýza provozního zajištění screeningu sluchu u novorozenců [rukopis] diplomová práce = Analysis of the operational provision of hearing screening in newborns / Lucie Horáčková. diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

19
Hřebcová, Helena Využití discrete event simulací v hodnocení zdravotnických technologií [rukopis] diplomová práce = Use of discrete event simulations in health technology assessment / Helena Hřebcová. diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

20
Husár, Tomáš Analýza nákladů při léčbě karcinomu prostaty - aplikace metody Activity Based Costing [rukopis] diplomová práce = Cost analysis for the treatment of prostate cancer - activity based costi diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

No Previous Page Next Page

Můžete změnit zadání dotazu:
Vyberte bázi:
 

Filtruj výsledky: (X)

Aleph logo