České vysoké učení technické v Praze
Katalog ÚK ČVUTKnihovny ČVUT
 
  Vybrané záznamy:  Zobrazit vybrané  |  Uložit/odeslat  |  Vytvořit podmnožinu  |  Přidat do schránky  |  Uložit na server  
  Celý soubor vyhledaných záznamů:  Vybrat vše  |  Zrušit označení  |  Ohodnotit  |  Zpřesnit  |  Filtrovat  

Výsledky dotazu: W-Datum zpřírůstk= 202009* and W-Virtuální pole Z= ubmi not Sl.-formát= se; Řazeno podle: Rok, potom Autor
Možnosti řazení: Autor/Rok(s) Rok(v)/AutorAutor/NázevNázev/Rok (s)Rok(s)/Název

Záznamy 1 - 20 z 40    
 
 
(maximální počet zobrazených a seřazených záznamů je 5000) No Previous Page   Next Page
#
Autor Název Forma Rok Nakladatel Jednotky Umístění
1
Argayová, Ivana Základy lékařské terminologie pro nelékařské zdravotnické obory / Argayová Ivana, Ralbovská Rebeka Dana, Roman Zazula. monografie 2020 Praha : Grada Publishing, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 25/ 5)

2
Bruthans, Jan, 1978- Elektronická preskripce v České republice a evropském kontextu = The electronic prescription in the Czech Republic and in the european context / Jan Bruthans. monografie 2020 Olomouc : ANAG, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 6/ 0)

3
Čermák, Tomáš Identifikace potenciálně rizikových faktorů v práci nelékařských zdravotnických povolání na anesteziologicko-resuscitačním oddělení [rukopis] diplomová práce = Potential risk fact diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

4
Hanáková, Jana Připravenost nemocnice Mělník na řešení mimořádných událostí [rukopis] diplomová práce = The Mělník hospital preparedness for emergency response / Jana Hanáková. diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

5
Hanzlík, Antonín Symbolika extremismu a radikalizace odsouzených ve věznici Pankrác [rukopis] diplomová práce = The extremism and radicalization symbolism of the prisoners of the Pankrac jail / Antonín Hanzl diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

6
Heribanová, Eva Příprava občanů k obraně státu v České republice [rukopis] diplomová práce = Preparation of citizens for defense of the state in the Czech Republic / Eva Heribanová. diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

7
Huclová, Kateřina Analýza postupů a metod obranného plánování České republiky [rukopis] diplomová práce = Analysis of procedures and methods of defence planning in the Czech Republic / Kateřina Huclová. diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

8
Hudcová, Pavlína Stav a specifika kriminality cizinců na území města Mladá Boleslav [rukopis] diplomová práce = State and specifics of crime of foreigners in Mladá Boleslav / Pavlína Hudcová. diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

9
Janeczková, Kateřina Využitelnost polní nemocnice v rámci teritoria České republiky [rukopis] diplomová práce = Field hospital applicability within the territory of the Czech republic / Kateřina Janeczková. diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

10
Jenčová, Markéta Způsoby zabezpečení zdrojů ionizujícího záření ve zdravotnických zařízeních a možnost jejich využití [rukopis] diplomová práce = Security sources of ionizing radiation in medical diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

11
Kebrle, Martin Vliv sucha na šíření lesních požárů [rukopis] diplomová práce = The impact of drought on expansion of wildland fire / Martin Kebrle. diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

12
Klimakovská, Jana Koordinace složek IZS a dalších subjektů k zajištění bezpečnosti při společenských, kulturních a sportovních akcích velkého rozsahu [rukopis] diplomová práce = Coordination of IRS diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

13
Koubová, Lenka Analýza připravenosti školských zařízení na mimořádnou událost, spojenou s únikem nebezpečné chemické látky v okolí školy [rukopis] diplomová práce = Analysis of the preparednes diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

14
Koutecký, Jan Fenomén aktivní střelec v kontextu ochrany zdravotnických zařízení [rukopis] diplomová práce = Phenomenon of active shooter in the context of protection of medical facilities / Jan Koutec diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

15
Krupička, Jakub Analýza rizik Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze a návrh opatření proti vybraným hrozbám [rukopis] diplomová práce = Risk analysis of University Centre for diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

16
Kučerová, Lucie Analýza a hodnocení detekčních přístrojů pro měření radiace využívaných složkami Integrovaného záchranného systému [rukopis] diplomová práce = Analysis and evaluation of integr diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

17
Kuklínek, Ondřej Mobilní informační aplikace pro obyvatelstvo nacházející se v zóně havarijního plánování jaderných elektráren ČR [rukopis] diplomová práce = Mobile informational application for p diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

18
Kuklová, Jana Rozdíl rozsahu plánované evakuace v záplavovém území hlavního města Prahy s a bez realizace protipovodňových opatření [rukopis] diplomová práce = The difference in the extent of eva diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

19
Lazarov, Václav Radikalizace a extremismus obyvatelstva jako aktuální bezpečnostní hrozba pro vnitřní bezpečnost státu [rukopis] diplomová práce = Radicalization and extremism of the population as a cur diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

20
Petřeková, Hana Analýza vývoje extremisticky motivovaných kriminálních činů na území ČR v letech 2015-2019 a možnosti jejich prevence [rukopis] diplomová práce = The analysis of the development of ex diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

No Previous Page Next Page

Můžete změnit zadání dotazu:
Vyberte bázi:
 

Filtruj výsledky: (X)

Aleph logo