České vysoké učení technické v Praze
Katalog ÚK ČVUTKnihovny ČVUT
 
  Vybrané záznamy:  Zobrazit vybrané  |  Uložit/odeslat  |  Vytvořit podmnožinu  |  Přidat do schránky  |  Uložit na server  
  Celý soubor vyhledaných záznamů:  Vybrat vše  |  Zrušit označení  |  Ohodnotit  |  Zpřesnit  |  Filtrovat  

Výsledky dotazu: W-Datum zpřírůstk= 202009* and W-Virtuální pole Z= fjfi not Sl.-formát= se; Řazeno podle: Rok, potom Autor
Možnosti řazení: Autor/Rok(s) Rok(v)/AutorAutor/NázevNázev/Rok (s)Rok(s)/Název

Záznamy 1 - 20 z 81    
 
 
(maximální počet zobrazených a seřazených záznamů je 5000) No Previous Page   Next Page
#
Autor Název Forma Rok Nakladatel Jednotky Umístění
1
Babjak, Róbert Hot electrons generated by femtosecond laser beams incident on dense ionized target : master´s thesis /. diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FJFI( 1/ 0)

2
Babuya, Soumik Kundu Implementation of S2 imaging for fibre mode analysis : master thesis /. diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FJFI( 1/ 0)

3
Belov, Vladislav Nonlinear dimensionality reduction : master´s thesis / Vladislav Belov . diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FJFI( 1/ 0)

4
Bérešová, Pavla Preparation and characterization of plasmonic nanostructures : master´s thesis /. diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FJFI( 1/ 0)

5
Bimbová, Roberta Photon counting detectors for orbiting space debris tracking at wavelength of 1064 nm : master thesis /. diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FJFI( 1/ 0)

6
Blašková, Kristína Machine learning methods for sleep analysis = Metody strojového učení pro analýzu spánku :diploma thesis / Kristína Blašková . diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FJFI( 1/ 0)

7
Borzì, Alfio, 1965- Modelling with ordinary differential equations : a comprehensive approach / Alfio Borzi. monografie 2020 Boca Raton : CRC Press, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FJFI( 1/ 1)

8
Bukáček, Jan Surface plasmon microscopy and its biological applications = Mikroskopie povrchových plasmonů a její biologické aplikace :master´s thesis /. diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FJFI( 1/ 0)

9
Čejka, Lukáš Formats for storage of sparse matrices on GPU= : Formáty pro ukládání řídkých matic na GPU: bachelor´s degree project / Lukáš Čejka. bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FJFI( 1/ 0)

10
Cibuľa, Matej Properties of deep neural networks = Vlastnosti hlubokých neuronových sítí :master´s thesis / Matej Cibuľa . diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FJFI( 1/ 0)

11
Cimrman, Martin Verification and optimization of thin-dise modules and pump radiation source for Yb:YAG laser : diplomová práce / Martin Cimrman. diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FJFI( 1/ 0)

12
Dědič, Marek Optimilization of distances for multi-instance clustering = Optimalizace vzdálenosti pro multi-instanční shlukovací problémy : master´s thesis / Marek Dědič . diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FJFI( 1/ 0)

13
Fleková, Tereza SPAD photon counting detector for laser time transport : master thesis /. diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FJFI( 1/ 0)

14
Garčič, Zdeněk Plazmonické nanostruktury a jejich využití v optických biosenzorech : diplomová práce/. diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FJFI( 1/ 0)

15
Hrušovský, Jan COMPASS 3D event display = Nástroj pro 3D zobrazování fyzikálních událostí experimentu COMPASS :master thesis / Jan Hrušovský . diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FJFI( 1/ 0)

16
Hudec, Lubomír Fluidní modelování interakce laserového záření s porézními materiály : diplomová práce / Lubomír Hudec . diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FJFI( 1/ 0)

17
Hypša, Jiří Fitness aplikace s volitelným nutričním jídelníčkem = Fitness alpplication with an optional nutrition diet : bakalářská práce / Jiří Hypša. bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FJFI( 1/ 0)

18
Jedlička, Adam Magnetická optika pro 20 kHz elektronový svazek pro aplikaci vysokého tepelného toku na povrch vzorků = Magnetic optics for 20kHz electron beam used for sample high heat flux loading : bakal bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FJFI( 1/ 0)

19
Košík, Václav Generalized derived sequences to factors of the Thue-Morse sequences = Zobecněná derivovaná slova k faktorům Thueových-Morseových posloupností : master´s thesis / Václav Košík . diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FJFI( 1/ 0)

20
Králík, Jiří Využití jaderných analytických metod pro potřeby výzkumu v oblasti společenských a humanitních věd : bakalářská práce / Jiří Králík . bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FJFI( 1/ 0)

No Previous Page Next Page

Můžete změnit zadání dotazu:
Vyberte bázi:
 

Filtruj výsledky: (X)

Aleph logo