České vysoké učení technické v Praze
Katalog ÚK ČVUTKnihovny ČVUT
 
  Vybrané záznamy:  Zobrazit vybrané  |  Uložit/odeslat  |  Vytvořit podmnožinu  |  Přidat do schránky  |  Uložit na server  
  Celý soubor vyhledaných záznamů:  Vybrat vše  |  Zrušit označení  |  Ohodnotit  |  Zpřesnit  |  Filtrovat  

Výsledky dotazu: W-Datum zpřírůstk= 202008* and W-Virtuální pole Z= ubmi not Sl.-formát= se; Řazeno podle: Rok, potom Autor
Možnosti řazení: Autor/Rok(s) Rok(v)/AutorAutor/NázevNázev/Rok (s)Rok(s)/Název

Záznamy 1 - 20 z 47    
 
 
(maximální počet zobrazených a seřazených záznamů je 5000) No Previous Page   Next Page
#
Autor Název Forma Rok Nakladatel Jednotky Umístění
1
Bínová, Kateřina Specifika intenzivní ošetřovatelské péče u pacienta dětského věku s akutní alergickou reakcí [rukopis] : bakalářská práce = Specifics of intensive nursing a patient with an acute al bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

2
Brunclík, Filip Richard Problematika úmrtí v přednemocniční neodkladné péči [rukopis] : bakalářská práce = Death in pre-hospital urgent care / Filip Richard Brunclík. bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

3
Čermáková, Lucie Evakuace obyvatelstva při nevojenské krizové situaci lesní požár [rukopis] diplomová práce = Evacuation of the population during non-military crisis forest fire / Lucie Čermáková. diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

4
Černý, Ondřej Elektrotrauma [rukopis] : bakalářská práce = Electrical trauma / Ondřej Černý. bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

5
Chocholová, Lucie Trendy ve vývoji protiprávního jednání a kriminality studentů středních škol a odborných učilišť v okrese Kladno [rukopis] diplomová práce = Trends in the development of illegal con diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

6
Dlouhá, Babeta Problematika poskytování první pomoci dětem vyžadujícím zvláštní péči [rukopis] : bakalářská práce = The issue of providing first aid to children in need of special care / Babeta D bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

7
Dokoupilová, Lucie Analýza rozvojové a humanitární pomoci České republiky do oblastí postižených válkou v Sýrii [rukopis] diplomová práce = Analysis of development and humanitarian aid of the Czech Repu diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

8
Donátová, Aneta Analýza postupu činnosti příslušníků KOPIS HZS při událostech s únikem nebezpečných látek [rukopis] diplomová práce = The analysis of the Fire Rescue Service KOPIS member’s works in diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

9
Dürr, Petr Analýza povodňové situace na toku Výrovky a území MAS Podlipansko 5 let po povodni v roce 2013 [rukopis] diplomová práce = Analysis of the flood situation of municipalities on the flood pl diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

10
Dušek, Karel Využití vysokotlakého hasicího zařízení Cobra u jednotek požární ochrany [rukopis] diplomová práce = Use of high-pressure fire extinguishing equipment COBRA for fire protection units / diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

11
Dvořák, Jiří Analýza kyberkriminality na základních školách v České republice [rukopis] diplomová práce = Analysis of cybercrime on the elementary schools in the Czech Republic / Jiří Dvořák. diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

12
Dvořák, Martin Zdravotnická zařízení jako cíl ozbrojeného útočníka [rukopis] diplomová práce = Medical facilities as the target of an armed attacker / Martin Dvořák. diplomové práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

13
Dvořák, Michal Explozivní poranění v přednemocniční neodkladné péči [rukopis] : bakalářská práce = Explosive injury during pre-hospital care / Michal Dvořák. bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

14
Háze, Lukáš Systém first responder v České republice [rukopis] : bakalářská práce = The Czech Republic’s first responder system / Lukáš Háze. bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

15
Hissenová, Aneta Ošetřovatelská péče o umírající pacienty na urgentním příjmu [rukopis] : bakalářská práce = Nursing care for dying patients during emergency admission / Aneta Hissenová. bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

16
Jahodářová, Kamila Etický kodex zdravotnického záchranáře v České republice [rukopis] : bakalářská práce = Code of ethics of paramedics in Czech Republic / Kamila Jahodářová. bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

17
Jalandžievová, Pavlína Uplatnění absolventů oboru zdravotnický záchranář na trhu práce [rukopis] : bakalářská práce = Paramedics graduates’ position in the labor market / Pavlína Jalandžievová. bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

18
Jiroušková, Lucie Poruchy spánku u nelékařských zdravotnických pracovníků [rukopis] : bakalářská práce = Learning to diagnose sleep disordies in non-medical healthcare workers / Lucie Jiroušková. bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

19
Koubková, Kateřina Postupy zdravotnických pracovníků v českých seriálech [rukopis] : bakalářská práce = The methods of medical workers in Czech TV shows / Kateřina Koubková. bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

20
Kozlík, Jiří Ztrátová poranění a jejich ošetření [rukopis] : bakalářská práce = Amputation injuries and their treatment / Jiří Kozlík. bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

No Previous Page Next Page

Můžete změnit zadání dotazu:
Vyberte bázi:
 

Filtruj výsledky: (X)

Aleph logo