České vysoké učení technické v Praze
Katalog ÚK ČVUTKnihovny ČVUT
 
  Vybrané záznamy:  Zobrazit vybrané  |  Uložit/odeslat  |  Vytvořit podmnožinu  |  Přidat do schránky  |  Uložit na server  
  Celý soubor vyhledaných záznamů:  Vybrat vše  |  Zrušit označení  |  Ohodnotit  |  Zpřesnit  |  Filtrovat  

Výsledky dotazu: W-Datum zpřírůstk= 202007* and W-Virtuální pole Z= ubmi not Sl.-formát= se; Řazeno podle: Rok, potom Autor
Možnosti řazení: Autor/Rok(s) Rok(v)/AutorAutor/NázevNázev/Rok (s)Rok(s)/Název

Záznamy 1 - 20 z 146    
 
 
(maximální počet zobrazených a seřazených záznamů je 5000) No Previous Page   Next Page
#
Autor Název Forma Rok Nakladatel Jednotky Umístění
1
Andresová, Petra Připravenost dětí vyššího školního věku na mimořádné situace [rukopis] : bakalářská práce = Readiness of upper primaryschool children for emergency situation / Petra Andresová. bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

2
Barotová, Eliška Periferní vestibulární syndrom a možnosti ovlivnění rovnovážných funkcí pomocí metody DNS [rukopis] : bakalářská práce = Peripheral vestibular syndrome and possibilities of influenc bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

3
Bartovičová, Diana Využití stretchingu v prevenci zranění u hráček ženského fotbalu [rukopis] : bakalářská práce = The effect of stretching on injury prevention in female soccer players / Diana Bartovič bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

4
Bauerová, Ivana Fyzioterapeutické postupy u pacienta po fraktuře distální části radia s Komplexním regionálním bolestivým syndromem [rukopis] : bakalářská práce = Physiotherapeutic treatment of a pa bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

5
Běhounková, Tereza Algoritmy radiologických vyšetření při náhlé příhodě břišní [rukopis] : bakalářská práce = The algorhitms of radiological examinations of the acute abdomen / Tereza Běhounková. bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

6
Bereňová, Jana Fyzioterapeutická péče u pacienta s hemofilickou artropatií [rukopis] : bakalářská práce = Physiotherapeutical care of a patient with haemophilic artropathy / Jana Bereňová. bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

7
Blažková, Jana Virtuální pitva [rukopis] : bakalářská práce = Virtopsy / Jana Blažková. bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

8
Bohatý, Pavel Porovnání účinků manuální terapie a aktivního cvičení u pacientů s ankylozující spondylitidou [rukopis] : bakalářská práce = Comparison of manual therapy effects and with active e bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

9
Bošková, Kateřina Fyzioterapie u pacienta s lézí rotátorové manžety [rukopis] : bakalářská práce = Physiotherapy in a patient with a rotator cuff lesion / Kateřina Bošková. bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

10
Brichtová, Marie Pracovní zátěž a její vliv na partnerské vztahy u příslušníků HZS ČR [rukopis] : bakalářská práce = Work burden and its influence of relationships of Fire Rescue Service members /  bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

11
Břízová, Aneta Proměny názorů na používání chemických zbraní v moderních dějinách [rukopis] : bakalářská práce = Changes of opinions on the use of chemical weapons in modern history / Aneta Bří bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

12
Buřič, Zdeněk Připravenost hlídek Policie ČR k poskytování předlékařské první pomoci [rukopis] : bakalářská práce = Preparedness of the Police of the Czech Republic patrols to pre-medical first ai bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

13
Čadilová, Tereza Využití vybraných metod v terapii nestabilního hlezenního kloubu [rukopis] : bakalářská práce = An application of selected methods in the treatment of unstable talocrural joint / Tereza bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

14
Cejpková, Pavlína Analýza a modelace úniku nebezpečné chemické látky ze stacionárního zdroje ohrožení [rukopis] : bakalářská práce = Analysis and modeling of hazardous chemical substance leakage from bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

15
Černá, Magdaléna Fyzioterapeutická intervence u Angelmanova syndromu v batolecím věku [rukopis] : bakalářská práce = Physiotherapic intervention in Angelman syndrome in toddler age / Magdaléna Černá. bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

16
Černá, Veronika Kompenzační fyzioterapie u profesionálních tanečníků street dance ve věku 20-35 let [rukopis] : bakalářská práce = Compensation physiotherapy in street dance professional dancers aged bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

17
Černochová, Martina Fyzioterapie u žen po porodu císařským řezem a v šestinedělí [rukopis] : bakalářská práce = Physiotherapy for women after caesarean section and puerperium / Martina Černochová. bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

18
Červenková, Lucie Analýza zdravotních rizik vznikajících jako následek povodní [rukopis] : bakalářská práce = Health risk analysis during floods / Lucie Červenková. bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

19
Chládková, Tereza Kazuistika rehabilitační péče u pacientky s dětskou mozkovou obrnou a Pierre Robinovou sekvencí [rukopis] : bakalářská práce = A casuistry of rehabilitation care of patient with cerebral bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

20
Chmelařová, Patricie Porovnání radiční zátěže pacientů u vybraných zobrazovacích modalit s radiační zátěží z přirozeného pozadí v ČR [rukopis] : bakalářská práce = Comparison of radiation expos bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

No Previous Page Next Page

Můžete změnit zadání dotazu:
Vyberte bázi:
 

Filtruj výsledky: (X)

Aleph logo