České vysoké učení technické v Praze
Katalog ÚK ČVUTKnihovny ČVUT
 
  Vybrané záznamy:  Zobrazit vybrané  |  Uložit/odeslat  |  Vytvořit podmnožinu  |  Přidat do schránky  |  Uložit na server  
  Celý soubor vyhledaných záznamů:  Vybrat vše  |  Zrušit označení  |  Ohodnotit  |  Zpřesnit  |  Filtrovat  

Výsledky dotazu: W-Datum zpřírůstk= 202006* and W-Virtuální pole Z= ubmi not Sl.-formát= se; Řazeno podle: Rok, potom Autor
Možnosti řazení: Autor/Rok(s) Rok(v)/AutorAutor/NázevNázev/Rok (s)Rok(s)/Název

Záznamy 1 - 20 z 36    
 
 
(maximální počet zobrazených a seřazených záznamů je 5000) No Previous Page   Next Page
#
Autor Název Forma Rok Nakladatel Jednotky Umístění
1
Bykovskaia, Karina Mobilní aplikace pro sledování psychického rozpoložení [rukopis] : bakalářská práce = A mobile application for the mood logging / Karina Bykovskaia. bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

2
Čadová, Adéla Laboratorní diagnostika infarktu myokardu [rukopis] : bakalářská práce = Laboratory diagnostics of myocardial infarction / Adéla Čadová. bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

3
Černá, Barbora Prostata - fyziologická stavba a vybrané patologické stavy v histologickém obrazu [rukopis] : bakalářská práce = Prostate - physiological structure and selected pathological states in hist bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

4
Fiklíková, Barbora Diabetes mellitus - flash monitorace glykémie [rukopis] : bakalářská práce = Diabetes mellitus - flash glucose monitoring / Barbora Fiklíková. bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

5
Koudelka, Matěj Aplikace pro sběr Montrealského kognitivního testu [rukopis] : bakalářská práce = Aplication for collecting data from Montreal cognitive test / Matěj Koudelka. bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

6
Kvirencová, Jana Využití testování HPV ve screeningu análního karcinomu - porovnání dvou molekulárně biologických metod detekce HPV [rukopis] : bakalářská práce = Application of HPV testing in anal bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

7
Lisá, Nikola Výskyt patogenních organismů v kalech městských čistíren odpadních vod [rukopis] : bakalářská práce = Presence of pathogenic microorganisms in sludge from selected municipal wastewater bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

8
Malečková, Tereza Úloha vybraných agens v rozvoji maligních procesů v oblasti orofaryngu [rukopis] : bakalářská práce = The role of selected infectious agents in development of malignancies in oropharyngeal bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

9
Niehaus, Jens Sonografie : praktická příručka / Jens Niehaus ; překlad: Radka Kudelová. monografie 2020 Praha : Grada Publishing, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 3/ 2)

10
Obrová, Veronika Mléčná žláza a její normální histologická stavba v porovnáním s patologií karcinomu [rukopis] : bakalářská práce = The mammary gland and its normal histological structure compared bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

11
Polehlová, Martina Genová exprese IL-10 v neutrofilech pupečníkové krve dětí zdravých a alergických matek [rukopis] : bakalářská práce = Gene expression of IL-10 in cord blood neutrophils of children of bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

12
Polyak, Andrej Vývoj softwaru pro TOCCSL mikroskop s rozlišením jednotlivých molekul [rukopis] : bakalářská práce = Software development for TOCCSL microscope with resolution of individual molecules / An bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

13
Radačovská, Aneta Vliv odběru vzorku na výsledek koagulačního vyšetření [rukopis] : bakalářská práce = Effect of blood taking technique on the result of coagulation screen / Aneta Radačovská. bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

14
Raszyková, Karolína Vliv neutrofilů na proliferaci T lymfocytů [rukopis] : bakalářská práce = Effects of neutrophils on T lymphocyte proliferation / Karolína Raszyková. bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

15
Rosen, Jacob Wearable robotics : systems and applications / edited by Jacob Rosen, Peter Walker Ferguson. monografie 2020 London : Academic Press, an imprint of Elsevier, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 1)

16
Staněk, Martin Testování Center of Motion algoritmu pro hodnocení třesu [rukopis] : bakalářská práce = Testing of Center of Motion algorithm for tremor assessment / Martin Staněk. bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

17
Veselá, Nikola Vitamíny [rukopis] : bakalářská práce = Vitamins / Nikola Veselá. bakalářské práce 2020
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

18
Feltl, David, 1970- Stereotaktická radioterapie / David Feltl, Jakub Cvek, Lukáš Knybel et al. monografie 2019 Praha : Mladá fronta, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 6/ 0)

19
Mach, Petr, 1975- Textbook of elementary economics / Petr Mach. učebnice 2019 Prague : Vysoká škola finanční a správní, a.s., Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 10/ 0)

20
Malíková, Hana Základy radiologie a zobrazovacích metod / Hana Malíková a kolektiv. učebnice 2019 Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 8/ 0)

No Previous Page Next Page

Můžete změnit zadání dotazu:
Vyberte bázi:
 

Filtruj výsledky: (X)

Aleph logo