České vysoké učení technické v Praze
Katalog ÚK ČVUTKnihovny ČVUT
 
  Vybrané záznamy:  Zobrazit vybrané  |  Uložit/odeslat  |  Vytvořit podmnožinu  |  Přidat do schránky  |  Uložit na server  
  Celý soubor vyhledaných záznamů:  Vybrat vše  |  Zrušit označení  |  Ohodnotit  |  Zpřesnit  |  Filtrovat  

Výsledky dotazu: W-Datum zpřírůstk= 202003* and W-Virtuální pole Z= dkd not Sl.-formát= se; Řazeno podle: Rok, potom Autor
Možnosti řazení: Autor/Rok(s) Rok(v)/AutorAutor/NázevNázev/Rok (s)Rok(s)/Název

Záznamy 1 - 20 z 42    
 
 
(maximální počet zobrazených a seřazených záznamů je 5000) No Previous Page   Next Page
#
Autor Název Forma Rok Nakladatel Jednotky Umístění
1
Horowitz, Paul, 1942- The art of electronics : the x chapters / Paul Horowitz, Winfield Hill. monografie 2020 New York : Cambridge University Press, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 2/ 0)

2
Pecinovský, Rudolf, 1954- Python : kompletní příručka jazyka pro verzi 3.8 / Rudolf Pecinovský. příručky 2020 Praha : Grada, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

3
Platzer, Monika Cold war and architecture : the competing forces that reshaped Austria after 1945 / Monika Platzer ; edited by Architekturzentrum Wien. monografie 2020 Zurich : Park Books, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

4
Zhou, Kevin Handbook of medical image computing and computer assisted intervention / Edited by S. Kevin Zhou, Daniel Rueckert, Gabor Fichtinger. příručky 2020 Cambridge, MA : Academic Press, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

5
Balek, Jan Určení charakteristik přesnosti senzoru SAA : disertační práce = Estimatimating the accuracy characteristics of the SAA sensor / Jan Balek. disertace 2019 Stavební fakulta . katedra speciální geodézie Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

6
Benešová, Lucie Analýza vybraných reologických charakteristik asfaltových pojiv : disertační práce = Analysis of selected rheological characteristics of bituminous binders / Lucie Benešová. disertace 2019 Stavební fakulta . Katedra silničních staveb Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

7
Cymer, Anna, 1978- Architektura w Polsce 1945-1989 / Anna Cymer. monografie 2019 Warszawa : Centrum Architektury ; Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

8
Dohnal, Miroslav, 1945- Barevné vidění : kolorimetrie / Miroslav Dohnal. monografie 2019 Pardubice : Univerzita Pardubice, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

9
Doleželová, Magdaléna Sádrová pojiva se zvýšenou odolností proti vlhkosti  : disertační práce = Gypsum binders with increased moisture resistance / Magdaléna Doleželová. disertace 2019 Stavební fakulta . Katedra materiálového inženýrství a chemie Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

10
Doškář, Martin Wang tiling for modelling of heterogeneous materials : doctoral thesis = Wang dlaždice pro modelování heterogenních materiálů / Martin Doškář. disertace 2019 Stavební fakulta . Katedra mechaniky Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

11
Fetisov, Oleg Metodologie konverze objektů průmyslového dědictví pro nové nevýrobní funkce : disertační práce = Metodology of adaptive reuse of the industrial heritage objects for new non-producing f disertace 2019 Stavební fakulta . Katedra architektury Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

12
Hron, Vojtěch Využití leteckých dat pro aktualizaci budov v ZABAGED  : disertační práce = Use of aerial data for update of buildings in ZABAGED / Vojtěch Hron. disertace 2019 Stavební fakulta . Katedra geomatiky Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

13
Khmurovska, Yuliia Influence of neutron and gamma irradiation on concrete properties and structural performance : doctoral thesis = Vliv neutronového a gama ozařování na vlastnosti betonu a jeho mechanickou odez disertace 2019 Stavební fakulta . Katedra betonových a zděných konstrukcí Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

14
Krupička, Lukáš Mathematical modeling of coupled transport processes in porous media : doctoral thesis = Matematické modelování sdružených transportních procesů v porézním prostředí / Lukáš Krupička disertace 2019 Stavební fakulta . Katedra matematiky Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

15
Laiblová, Lenka Vyztužování silikátových kompozitů pomocí nekorozivních výztuží  : disertační práce = Reinforcement of silicate composites by non-corrosive reinforcements / Lenka Laiblová. disertace 2019 Stavební fakulta . Katedra konstrukcí pozemních staveb Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

16
Lysczas, Michala Interní mikroklima v historických objektech : využití adaptivního větrání pro úpravu tepelně-vlhkostní složky : disertační práce = Indoor environmental quality in historic building: disertace 2019 Stavební fakulta . Katedra technických zařízení budov Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

17
Nedvědová, Klára Protipovodňová opatření v intravilánech historických měst : disertační práce = Flood protection systems in urban areas of historical towns / Klára Nedvědová. disertace 2019 Stavební fakulta . Katedra urbanismu a územního plánování Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

18
Nehasil, Ondřej Využití adiabatického chlazení ke snížení spotřeby energie  : disertační práce = Using adiabatic cooling to reduce energy consumption / Ondřej Nehasil. disertace 2019 Stavební fakulta . Katedra technických zařízení budov Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

19
Sandalo, Rudolf de, 1899-1980 Rudolf Sandalo 1899-1980 : vize modernosti = visions of modernity / texty: Dagmar Černoušková, Jindřich Chatrný, Anna Pikousová, Jiří Pikous, Lucie Valdhansová ; překlad do angličtiny: monografie 2019 Brno : Muzeum města Brna ve spolupráci s Archivem Města Brna a se společností INFRAM, a.s., Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

20
Smejkal, Vladimír, 1955- Bezpečnost informačních systémů podle zákona o kybernetické bezpečnosti / Vladimír Smejkal, Tomáš Sokol, Jindřich Kodl. monografie 2019 Plzeň : Aleš Čeněk, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

No Previous Page Next Page

Můžete změnit zadání dotazu:
Vyberte bázi:
 

Filtruj výsledky: (X)

Aleph logo