České vysoké učení technické v Praze
Katalog ÚK ČVUTKnihovny ČVUT
 
  Vybrané záznamy:  Zobrazit vybrané  |  Uložit/odeslat  |  Vytvořit podmnožinu  |  Přidat do schránky  |  Uložit na server  
  Celý soubor vyhledaných záznamů:  Vybrat vše  |  Zrušit označení  |  Ohodnotit  |  Zpřesnit  |  Filtrovat  

Výsledky dotazu: W-Datum zpřírůstk= 202002* and W-Virtuální pole Z= fd not Sl.-formát= se; Řazeno podle: Rok, potom Autor
Možnosti řazení: Autor/Rok(s) Rok(v)/AutorAutor/NázevNázev/Rok (s)Rok(s)/Název

Záznamy 1 - 20 z 40    
 
 
(maximální počet zobrazených a seřazených záznamů je 5000) No Previous Page   Next Page
#
Autor Název Forma Rok Nakladatel Jednotky Umístění
1
Bínová, Helena Integrace letecké a železniční dopravy / Helena Bínová. monografie 2019 Praha : České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, Ústav letecké dopravy, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FD( 1/ 0)

2
Chollet, François Deep learning v jazyku Python : knihovny Keras, Tensorflow / François Chollet ; přeložil: Rudolf Pecinovský. příručky 2019 Praha : Grada Publishing, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)
UK - knihovna FD( 1/ 0)
UK - knihovna FBMI( 2/ 2)
FLEXIBOOKS( 1/ 0)

3
Dostál, Michal Zimní údržba letištních ploch : diplomová práce = Winter maintenance of airport areas / Michal Dostál. diplomové práce 2019 Dopravní fakulta . Ústav letecké dopravy Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FD( 1/ 0)

4
Dvořák, Patrik Alternativy teoretického a praktického výcviku pilotů v zahraničí : diplomová práce = Alternatives for theoretical and practical pilot training abroad / Patrik Dvořák. diplomové práce 2019 Dopravní fakulta . Ústav letecké dopravy Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FD( 1/ 0)

5
Kucejová, Lucia Návrh postupov schval’ovania pristávacích plôch vrtul’níkov v business aviation : diplomová práca = Procedures for approval of landing fields for helicopters in business aviation = Návrh p diplomové práce 2019 Dopravní fakulta . Ústav letecké dopravy Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FD( 1/ 0)

6
Kulík, Kevin Analýza metod snižování spotřeby paliva v letecké společnosti : diplomová práce = Airline fuel saving methods analysis / Kevin Kulík. diplomové práce 2019 Dopravní fakulta . Ústav letecké dopravy Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FD( 1/ 0)

7
Kušta, Tomáš, 1983- Srážky se zvěří na pozemních komunikacích a železnici : příručka pro myslivce a řidiče / Tomáš Kušta. monografie 2019 [Praha] : Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FD( 1/ 0)

8
Lapáček, Petr, 1951- Zmizelé koleje, zmizelá nádraží / Petr Lapáček, Josef Bosáček, Petr Ovsenák. průvodce 2019 V Brně : CPress, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FD( 1/ 0)

9
Matasová, Kateřina Problematika bezpečnostních procesů při přepravě letecké pošty : diplomová práce = Security processes challenges in air mail transport / Kateřina Matasová. diplomové práce 2019 Dopravní fakulta . Ústav letecké dopravy Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FD( 1/ 0)

10
Povšíková, Kateřina Hodnocení efektivity Apron Safety Teamu na LKPR : diplomová práce = Efficiency evaluation of the Apron Safety Team at LKPR / Kateřina Povšíková. diplomové práce 2019 Dopravní fakulta . Ústav letecké dopravy Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FD( 1/ 0)

11
Řehák, David, 1978- Resilience kritické infrastruktury : teorie, principy, metody / David Řehák, Martin Hromada, Pavel Šenovský. monografie 2019 V Ostravě : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s., Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)
UK - knihovna FD( 1/ 0)

12
Šerksová, Marie Zjišťování příčin leteckých nehod při ztrátě řiditelnosti mezi lety 2004 - 2015 : bakalářská práce = Air accident investigation of loss of control events during 2004-2015 / Marie bakalářské práce 2019 Dopravní fakulta . Ústav letecké dopravy Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FD( 1/ 0)

13
Širc Vít Nástroj hodnocení pilotního výcviku v integrovaném kurzu : bakalářská práce = The instrument for evaluation of student pilot training in intregrated course / Vít Širc. bakalářské práce 2019 Dopravní fakulta . Ústav letecké dopravy Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FD( 1/ 0)

14
Šucha, Matúš, 1980- Proč se v dopravě chováme tak, jak se chováme? : a co s tím můžeme dělat / Matúš Šucha. monografie 2019 Praha : NLN, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)
UK - knihovna FD( 1/ 0)

15
Svítek, Miroslav, 1969- 50 zastavení = 50 reflections / Miroslav Svítek. průvodce 2019 [Praha] : Nadatur, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FD( 1/ 0)

16
Táboříková, Klára Výzkum zaměstnanosti v letecké dopravě v ČR : diplomová práce = Research of the employment in air transport in the Czech Republic / Klára Táboříková. diplomové práce 2019 Dopravní fakulta . Ústav letecké dopravy Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FD( 1/ 0)

17
Tecl, Jan Experimentální hodnocení pracovní zátěže řídícího letového provozu : diplomová práce = Experimental evaluation of air traffic controllers workload / Jan Tecl. diplomové práce 2019 Dopravní fakulta . Ústav letecké dopravy Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FD( 1/ 0)

18
Žember, Marek Normohodinové ohodnocení přístupových panelů v reálných podmínkách : diplomová práce = Manhours evaluation of NG access panels in real conditions / Marek Žember. diplomové práce 2019 Dopravní fakulta . Ústav letecké dopravy Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FD( 1/ 0)

19
Song, Houbing, 1979- Smart cities : foundations, principles, and applications / edited by Houbing Song, Ravi Srinivasan, Tamim Sookoor, Sabina Jeschke. monografie 2017 Hoboken, NJ : Wiley, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)
UK - knihovna FD( 1/ 0)

20
Vlk, Aleš, 1972- Studijní neúspěšnost na vysokých školách : teoretická východiska, empirické poznatky a doporučení / Aleš Vlk, Jakub Drbohlav, Tomáš Fliegl, Vladimír Hulík, Šimon Stiburek, Vávla monografie 2017 Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)
UK - knihovna FD( 1/ 1)

No Previous Page Next Page

Můžete změnit zadání dotazu:
Vyberte bázi:
 

Filtruj výsledky: (X)

Aleph logo