České vysoké učení technické v Praze
Katalog ÚK ČVUTKnihovny ČVUT
 
  Vybrané záznamy:  Zobrazit vybrané  |  Uložit/odeslat  |  Vytvořit podmnožinu  |  Přidat do schránky  |  Uložit na server  
  Celý soubor vyhledaných záznamů:  Vybrat vše  |  Zrušit označení  |  Ohodnotit  |  Zpřesnit  |  Filtrovat  

Výsledky dotazu: W-Datum zpřírůstk= 202002* and W-Virtuální pole Z= fd not Sl.-formát= se; Řazeno podle: Rok, potom Autor
Možnosti řazení: Autor/Rok(s) Rok(v)/AutorAutor/NázevNázev/Rok (s)Rok(s)/Název

Záznamy 1 - 20 z 44    
 
 
(maximální počet zobrazených a seřazených záznamů je 5000) No Previous Page   Next Page
#
Autor Název Forma Rok Nakladatel Jednotky Umístění
1
Bínová, Helena Integrace letecké a železniční dopravy / Helena Bínová. monografie 2019 Praha : České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, Ústav letecké dopravy, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FD( 1/ 0)

2
Burešová, Lenka Vliv kvality přehledové informace na minima rozstupů : bakalářská práce = Aircraft separations depending on quality of surveillance information / Lenka Burešová. bakalářské práce 2019 Dopravní fakulta . Ústav letecké dopravy Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FD( 1/ 0)

3
Čerňanský, Martin Vesnice, usedlosti a dvory : Levý břeh Vltavy / Martin Čerňanský, Jana Viktorínová, Lubomír Procházka. monografie 2019 V Praze : Paseka, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 2/ 0)
UK - knihovna FD( 1/ 0)

4
Charvát, Jan Metrovize = Metrovisions / koncepce a texty Jan Charvát ; překlad: George Komrower. monografie 2019 [Praha] : BiggBoss, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 2/ 0)
UK - knihovna FD( 1/ 0)

5
Chollet, François Deep learning v jazyku Python : knihovny Keras, Tensorflow / François Chollet ; přeložil: Rudolf Pecinovský. příručky 2019 Praha : Grada Publishing, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)
UK - knihovna FD( 1/ 0)
UK - knihovna FBMI( 2/ 2)

6
Dostál, Michal Zimní údržba letištních ploch : diplomová práce = Winter maintenance of airport areas / Michal Dostál. diplomové práce 2019 Dopravní fakulta . Ústav letecké dopravy Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FD( 1/ 0)

7
Dvořák, Patrik Alternativy teoretického a praktického výcviku pilotů v zahraničí : diplomová práce = Alternatives for theoretical and practical pilot training abroad / Patrik Dvořák. diplomové práce 2019 Dopravní fakulta . Ústav letecké dopravy Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FD( 1/ 0)

8
Dzuruš, Tomáš Kritický pohled na záměr zřízení národního leteckého přepravce na Slovensku : bakalářská práce = Critical view of the intention to set up a national air carrier in Slovakia / Tomáš bakalářské práce 2019 Dopravní fakulta . Ústav letecké dopravy Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FD( 1/ 0)

9
Kédl, Karel Projekt na zástavbu LARS do CS-23 : bakalářská práce = Installation of LARS into the CS-23 aircraft category / Karel Kédl. bakalářské práce 2019 Dopravní fakulta . Ústav letecké dopravy Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FD( 1/ 0)

10
Keller, Mikuláš Osobní přeprava bezpilotními letadly a její integrace do vzdušného prostoru ČR : bakalářská práce = Personal transport by UAS and its intergation within the Czech airspace / Mikuláš K bakalářské práce 2019 Dopravní fakulta . Ústav letecké dopravy Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FD( 1/ 0)

11
Kucejová, Lucia Návrh postupov schval’ovania pristávacích plôch vrtul’níkov v business aviation : diplomová práca = Procedures for approval of landing fields for helicopters in business aviation = Návrh p diplomové práce 2019 Dopravní fakulta . Ústav letecké dopravy Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FD( 1/ 0)

12
Kulík, Kevin Analýza metod snižování spotřeby paliva v letecké společnosti : diplomová práce = Airline fuel saving methods analysis / Kevin Kulík. diplomové práce 2019 Dopravní fakulta . Ústav letecké dopravy Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FD( 1/ 0)

13
Kušta, Tomáš, 1983- Srážky se zvěří na pozemních komunikacích a železnici : příručka pro myslivce a řidiče / Tomáš Kušta. monografie 2019 [Praha] : Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FD( 1/ 0)

14
Lapáček, Petr, 1951- Zmizelé koleje, zmizelá nádraží / Petr Lapáček, Josef Bosáček, Petr Ovsenák. průvodce 2019 V Brně : CPress, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FD( 2/ 0)

15
Matasová, Kateřina Problematika bezpečnostních procesů při přepravě letecké pošty : diplomová práce = Security processes challenges in air mail transport / Kateřina Matasová. diplomové práce 2019 Dopravní fakulta . Ústav letecké dopravy Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FD( 1/ 0)

16
Povšíková, Kateřina Hodnocení efektivity Apron Safety Teamu na LKPR : diplomová práce = Efficiency evaluation of the Apron Safety Team at LKPR / Kateřina Povšíková. diplomové práce 2019 Dopravní fakulta . Ústav letecké dopravy Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FD( 1/ 0)

17
Řehák, David, 1978- Resilience kritické infrastruktury : teorie, principy, metody / David Řehák, Martin Hromada, Pavel Šenovský. monografie 2019 V Ostravě : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s., Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)
UK - knihovna FD( 1/ 0)

18
Ryšavý, Karel Antikolizní systém pro bezpilotní prostředky : bakalářská práce = Anti-collision system for unmanned aerilal vehicles / Karel Ryšavý. bakalářské práce 2019 Dopravní fakulta . Ústav letecké dopravy Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FD( 1/ 0)

19
Šerksová, Marie Zjišťování příčin leteckých nehod při ztrátě řiditelnosti mezi lety 2004 - 2015 : bakalářská práce = Air accident investigation of loss of control events during 2004-2015 / Marie bakalářské práce 2019 Dopravní fakulta . Ústav letecké dopravy Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FD( 1/ 0)

20
Širc Vít Nástroj hodnocení pilotního výcviku v integrovaném kurzu : bakalářská práce = The instrument for evaluation of student pilot training in intregrated course / Vít Širc. bakalářské práce 2019 Dopravní fakulta . Ústav letecké dopravy Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FD( 1/ 0)

No Previous Page Next Page

Můžete změnit zadání dotazu:
Vyberte bázi:
 

Filtruj výsledky: (X)

Aleph logo