České vysoké učení technické v Praze
Katalog ÚK ČVUTKnihovny ČVUT
 
  Vybrané záznamy:  Zobrazit vybrané  |  Uložit/odeslat  |  Vytvořit podmnožinu  |  Přidat do schránky  |  Uložit na server  
  Celý soubor vyhledaných záznamů:  Vybrat vše  |  Zrušit označení  |  Ohodnotit  |  Zpřesnit  |  Filtrovat  

Výsledky dotazu: W-Datum zpřírůstk= 202001* and W-Virtuální pole Z= fd not Sl.-formát= se; Řazeno podle: Rok, potom Autor
Možnosti řazení: Autor/Rok(s) Rok(v)/AutorAutor/NázevNázev/Rok (s)Rok(s)/Název

Záznamy 1 - 20 z 49    
 
 
(maximální počet zobrazených a seřazených záznamů je 5000) No Previous Page   Next Page
#
Autor Název Forma Rok Nakladatel Jednotky Umístění
1
Andrýsková, Jitka Přeprava nebezpečných látek radioaktivní povahy : bakalářská práce = Transportation of dangerous goods with radioactive character / Jitka Andrýsková. bakalářské práce 2019 Dopravní fakulta . Ústav logistiky a managementu dopravy Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FD( 1/ 0)

2
Bahníková, Aneta Návrh nové organizace dopravy v oblasti za železniční stanicí v Benešově : diplomová práce = Proposal of new traffic layout behind the railway station in Benešov / Aneta Bahníková. diplomové práce 2019 Dopravní fakulta . Ústav dopravních systémů Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FD( 1/ 0)

3
Brejchová, Nikola Zhodnocení variant přeložky silnice II/154, Třeboň : diplomová práce = Evaluation of variants of the relocation of the road II / 154, Třeboň / Nikola Brejchová. diplomové práce 2019 Dopravní fakulta . Ústav dopravních systémů Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FD( 1/ 0)

4
Bret, Ondřej, 1991- Pomůcka pro měření (nejen) hluku z tramvajové dopravy / Ondřej Bret, Petra Váňová. příručky 2019 Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)
UK - knihovna FD( 2/ 0)

5
Drchota, Viktor Studie řešení dopravy v obci Břežany II : diplomová práce = Study of traffic solution in municipality Břežany II / Viktor Drchota. diplomové práce 2019 Dopravní fakulta . Ústav dopravních systémů Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FD( 1/ 0)

6
Ďurčo, Jakub Analýza konkurenceschopnosti nového leteckého dopravce v prostředí Evropy : bakalárska práca = Analysis of competitiveness of a new airline in Europe / Jakub Ďurčo. bakalářské práce 2019 Dopravní fakulta . Ústav logistiky a managementu dopravy Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FD( 1/ 0)

7
Dvořáčková, Alexandra Lokační úloha se semi-fixními skladovacími náklady a časovou dostupností : disertační práce = Facility location problem with semi-fixed costs and time availability : dissertation thesis disertace 2019 Dopravní fakulta . Ústav logistiky a managementu dopravy Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FD( 1/ 0)

8
Graf, Vojtěch Matematické modely pro operativní tvorbu letových posádek : disertační práce = Mathematical models for operative planning of flight crews : dissertation / Vojtěch Graf. disertace 2019 Dopravní fakulta . Ústav logistiky a managementu dopravy Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FD( 1/ 0)

9
Hlubučková, Kristýna Principy a návrhy dopravních řešení dle konceptu Smart City ve městě Benešov : diplomová práce = Transport solution principles according to the Smart City concept in Benešov / Kristýna diplomové práce 2019 Dopravní fakulta . Ústav dopravní telematiky Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FD( 1/ 0)

10
Kocián, Karel, 1986- Návrh metodiky pro tvorbu nehodových map : disertační práce = Methodology for design of traffic accident mapping / Karel Kocián. disertace 2019 Dopravní fakulta .  Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FD( 1/ 0)

11
Mosler, Jiří Uživatelská příručka pro konvenční tunelování / autoři: Jiří Mosler, Václav Pavlovský, Libor Mařík, Milan Majer, Jiří Barták, Linda Černá-Vydrová, Tomáš Ebermann, Jan Frant příručky 2019 Praha : Česká tunelářská asociace ITA-AITES, Pracovní skupina pro konvenční tunelování Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 3/ 0)
UK - knihovna FD( 1/ 0)

12
Nouzovský, Luboš, 1989- Vliv reklamních zařízení na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích : disertační práce = The influence of advertising equipment on road safety / Luboš Nouzovský. disertace 2019 Dopravní fakulta .  Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FD( 1/ 0)

13
Procházka, Jan Návrh úsporných opatření při přepravě balíkových zásilek mezi vybranými SPU : diplomová práce = Proposal of austerity measures in transporting parcels between selected hubs / Jan Pro diplomové práce 2019 Dopravní fakulta . Ústav logistiky a managementu dopravy Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FD( 1/ 0)

14
Rozsypal, Alexandr, 1945- Minimalizace rizik při výstavbě tunelů / Alexandr Rozsypal, Jan Pruška. příručky 2019 Praha : České vysoké učení technické v Praze, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)
UK - knihovna FD( 2/ 0)

15
Silivonchyk, Anastasiia Aplikace metod kvality pro vyhodnocení pocitu z jízdy v autonomním automobilu : diplomová práce = Applying quality methods for assessing the feeling of driving an autonomous car / Anastasiia diplomové práce 2019 Dopravní fakulta . Ústav logistiky a managementu dopravy Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FD( 1/ 0)

16
Šucha, Matúš, 1980- Proč se v dopravě chováme tak, jak se chováme? : a co s tím můžeme dělat / Matúš Šucha. monografie 2019 Praha : NLN, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)
UK - knihovna FD( 1/ 0)

17
Talská Alona Problém obchodního cestujícího, aplikace v dopravních a logistických systémech : bakalářská práce = Travelling salesmann problem, applications in transport and logistics / Alona Talská bakalářské práce 2019 Dopravní fakulta . Ústav logistiky a managementu dopravy Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FD( 1/ 0)

18
Urbaniec, Krzysztof Automatizace dobývání znalostí z databází v kontextu metody GUHA a projektu EverMiner : návrh algoritmu pro formulaci nových analytických otázek na základě interpretace výsledků úlo disertace 2019 Dopravní fakulta . Ústav aplikované matematiky Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FD( 1/ 0)

19
Vanišová, Barbora Návrh bezbariérových úprav vybrané oblasti v Nymburce : diplomová práce = Proposal for barrier -free modifications in a selected area in Nymburk / Barbora Vanišová. diplomové práce 2019 Dopravní fakulta . Ústav aplikované informatiky v dopravě Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FD( 1/ 0)

20
Víznerová, Michaela Návrh SSZ na křižovatce Stanová x Emilie Dvořákové v Teplicích : bakalářská práce = The desing of traffic control at the intersection Stanová x Emílie Dvořákové / Michaela Vízner bakalářské práce 2019 Dopravní fakulta . Ústav dopravní telematiky Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FD( 1/ 0)

No Previous Page Next Page

Můžete změnit zadání dotazu:
Vyberte bázi:
 

Filtruj výsledky: (X)

Aleph logo