České vysoké učení technické v Praze
Katalog ÚK ČVUTKnihovny ČVUT
 
  Vybrané záznamy:  Zobrazit vybrané  |  Uložit/odeslat  |  Vytvořit podmnožinu  |  Přidat do schránky  |  Uložit na server  
  Celý soubor vyhledaných záznamů:  Vybrat vše  |  Zrušit označení  |  Ohodnotit  |  Zpřesnit  |  Filtrovat  

Výsledky dotazu: W-Datum zpřírůstk= 201908* and W-Virtuální pole Z= ubmi not Sl.-formát= se; Řazeno podle: Rok, potom Autor
Možnosti řazení: Autor/Rok(s) Rok(v)/AutorAutor/NázevNázev/Rok (s)Rok(s)/Název

Záznamy 1 - 20 z 28    
 
 
(maximální počet zobrazených a seřazených záznamů je 5000) No Previous Page   Next Page
#
Autor Název Forma Rok Nakladatel Jednotky Umístění
1
Donin, Gleb Metody hodnocení efektivity nákupů zdravotnické techniky : disertační práce = Methods for assessment of the efficiency of medical equipment procurements / Gleb Donin. disertace 2019 Fakulta biomedicínského inženýrství . Katedra biomedicínské techniky Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

2
Hirshberg, Asher Top knife : umění a mistrovství úrazové chirurgie / Asher Hirshberg, Kenneth L. Mattox ; editace Mary K. Allen ; ilustrace Scott Weldon ; překlad Eva Ondroušková. učebnice 2019 Praha : Grada Publishing, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

3
Jílek, Petr, 1954- Imunologie : stručně, jasně, přehledně / Petr Jílek. monografie 2019 Praha : Grada Publishing, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

4
Lian, Yu-Lin Obrazový atlas akupunktury : ilustrovaný manuál akupunkturních bodů / Yu-Lin Lian, Chun-Yan Chen, Michael Hammes, Bernard C. Kolster ; editoři Hans. P. Ogal a Wolfram Stör ; překlad: Leoš atlasy 2019 Praha : Grada Publishing, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

5
Paxinos, George, 1944- Human brainstem : cytoarchitecture, chemoarchitecture, myeloarchitecture / George Paxinos, Teri Furlong, Charles Watson. atlasy 2019 London : Academic Press, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 2/ 0)

6
Piorecká, Václava, 1988- 3D mapování elektrické aktivity mozku : disertační práce = Brain electrical activity 3D mapping / Václava Piorecká. disertace 2019 Fakulta biomedicínského inženýrství . Katedra biomedicínské techniky Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

7
Post-anesthesia care. Pooperační stavy : příznaky, diagnostika, postupy / James W. Heitz - editor ; překlad: Jiří Málek. sborníky 2019 Praha : Grada Publishing, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

8
Veselý, Petr, 1978 září 14.- Vyšetřovací metody v optometrii : a interpretace jejich výsledků v praxi / Petr Veselý, Pavel Beneš. monografie 2019 Praha : Grada Publishing, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

9
Hudzietzová, Jana Hodnocení radiační zátěže rukou personálu při vybraných manipulacích s radionuklidy na základě měření a Monte carlo simulací : disertační práce = Assessment of the Radiation Bur disertace 2018 Fakulta biomedicínského inženýrství . Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

10
Rohit, Tamma Practical mobile forensics : a hands-on guide to mastering mobile forensics for the iOS, Android, and the Windows Phone platforms / Rohit Tamma, Oleg Skulkin, Heather Mahalik, Satish Bommisetty. monografie 2018 Birmingham : Packt, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 1)

11
Sharma, Sangita Klinická výživa a dietologie : v kostce / Sangita Sharma a kolektiv ; přeložila: Hana Pospíšilová. monografie 2018 Praha : Grada Publishing, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

12
Mikhaylov, Igor Mobile forensics cookbook : data acquisition, extraction, recovery techniques, and investigations using modern forensic tools / Igor Mikhaylov. monografie 2017 Birmingham : Packt, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 1/ 1)

13
Svozilová, Alena, 1963- Projektový management / Alena Svozilová. monografie 2016 Praha : Grada, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 6/ 0)
UK - knihovna FD( 2/ 1)
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)
FLEXIBOOKS( 1/ 0)

14
Haškovcová, Helena, 1945- Lékařská etika / Helena Haškovcová. monografie 2015 Praha : Galén, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 11/ 0)

15
Koranda, Pavel, 1957- Nukleární medicína / Pavel Koranda a kolektiv. učebnice 2014 Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 5/ 0)

16
Allen, Grant Android 4 : průvodce programováním mobilních aplikací / Allen Grant ; [překlad Jakub Mužík]. příručky 2013 Brno : Computer Press, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 4/ 1)
UK - knihovna FD( 3/ 2)
UK - knihovna FBMI( 2/ 1)

17
Kneppo, Peter, 1940- Hodnocení zdravotnických přístrojů : vybrané kapitoly pro praxi / autoři Peter Kneppo ... [et al.]. monografie 2013 V Praze : ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)
UK - knihovna FBMI( 2/ 1)

18
Mourek, Jindřich, 1928- Fyziologie : učebnice pro studenty zdravotnických oborů / Jindřich Mourek. učebnice 2012 Praha : Grada, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 11/ 2)
FLEXIBOOKS( 1/ 0)

19
Matouš, Bohuslav, 1937- Základy lékařské chemie a biochemie / Bohuslav Matouš ... [et al.]. učebnice 2010 Praha : Galén, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 6/ 0)

20
Pitschmann, Vladimír, 1958- Šamani, alchymisté, chemici a válečníci : kapitoly z dějin chemických, toxinových a zápalných zbraní : období od prehistorie do roku 1914 / Vladimír Pitschmann ; recenze Jiří Cabal, monografie 2010 Praha : Naše vojsko, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 7/ 2)

No Previous Page Next Page

Můžete změnit zadání dotazu:
Vyberte bázi:
 

Filtruj výsledky: (X)

Aleph logo