České vysoké učení technické v Praze
Katalog ÚK ČVUTKnihovny ČVUT
 
  Vybrané záznamy:  Zobrazit vybrané  |  Uložit/odeslat  |  Vytvořit podmnožinu  |  Přidat do schránky  |  Uložit na server  
  Celý soubor vyhledaných záznamů:  Vybrat vše  |  Zrušit označení  |  Ohodnotit  |  Zpřesnit  |  Filtrovat  

Výsledky dotazu: W-Datum zpřírůstk= 201908* and W-Virtuální pole Z= fjfi not Sl.-formát= se; Řazeno podle: Rok, potom Autor
Možnosti řazení: Autor/Rok(s) Rok(v)/AutorAutor/NázevNázev/Rok (s)Rok(s)/Název

Záznamy 1 - 20 z 90    
 
 
(maximální počet zobrazených a seřazených záznamů je 5000) No Previous Page   Next Page
#
Autor Název Forma Rok Nakladatel Jednotky Umístění
1
Andrejkovič, Tomáš Využití TensorFlow pro rozpoznávání obrazu květin : diplomová práce / Tomáš Andrejkovič. diplomové práce 2019 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská . Katedra softwarového inženýrství Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FJFI( 1/ 0)

2
Brijar, Filip Inovovaná datová komunikace v ovládacím zařízení školního reaktoru VR-1 : diplomová práce / Filip Brijar. diplomové práce 2019 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská . Katedra jaderných reaktorů Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FJFI( 1/ 0)

3
Celbová, Lucie Počítačové simulace extrakčních roztoků : diplomová práce / Lucie Celbová. diplomové práce 2019 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská . Katedra inženýrství pevných látek Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FJFI( 1/ 0)

4
Dragounová, Kateřina Optická spektroskopie příměsí a defektů v materiálech perspektivních pro optoelektronické aplikace : disertační práce / Kateřina Dragounová. disertace 2019 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská . Katedra inženýrství pevných látek Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FJFI( 1/ 0)

5
Eisenschreiber, Jan Kryogenně chlazený Q-spínaný Yb:YAG mikročipový laser : diplomová práce / Jan Eisenschreiber. diplomové práce 2019 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská . Katedra fyzikální elektroniky Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FJFI( 1/ 0)

6
Fáborský, Dan Měření výkonu školního reaktoru VR-1 na základě detekce okamžitého gama záření : diplomová práce / Dan Fáborský. diplomové práce 2019 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská . Katedra jaderných reaktorů Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FJFI( 1/ 0)

7
Filipov, Lukáš Metody a aplikace konformní gravitace : bakalářská práce / Lukáš Filipov. bakalářské práce 2019 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská . Katedra fyziky Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FJFI( 1/ 0)

8
Hájková, Martina Využití jádrových funkcí ke klasifikaci řetězců slov : diplomová práce / Martina Hájková. diplomové práce 2019 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská . Katedra softwarového inženýrství Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FJFI( 1/ 0)

9
Jurkovič, Matej Second harmonic generation and its application for THz generation in plasma : diploma thesis / Matej Jurkovič . diplomové práce 2019 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská . Katedra fyzikální elektroniky Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FJFI( 1/ 0)

10
Kadlecová, Veronika Parametrizace technologického procesu metody FPI : diplomová práce / Veronika Kadlecová. diplomové práce 2019 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská . Katedra materiálů Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FJFI( 1/ 0)

11
Keňová, Alena Vliv PSF a TOF na kvalitu zobrazení PET : bakalářská práce / Alena Keňová. bakalářské práce 2019 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská . Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího zář Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FJFI( 1/ 0)

12
Kohoutová, Kristýna Skenovací rentgenová fluorescenční analýza - porovnání laboratorních zdrojů rentgenového záření s kolimovaným a fokusovaným svazkem : diplomová práce / Kristýna Kohoutová. diplomové práce 2019 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská . Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího zář Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FJFI( 1/ 0)

13
Lajčinová, Magdaléna Studium koroze povrchu Zr slitin pokrytých polykrystalickou diamantovou vrstvou a slitinou CRAlSiN v prostředí jaderných reaktorů : diplomová práce / Magdaléna Lajčinová. diplomové práce 2019 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská . Katedra inženýrství pevných látek Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FJFI( 1/ 0)

14
Lehoczký, Jan Stochastické metody generování bodových množin použitím simplexů : diplomová práce / Jan Lehoczký . diplomové práce 2019 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská . Katedra softwarového inženýrství Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FJFI( 1/ 0)

15
Leitl, Bořek Tomografická rekonstrukce profilu vyzařování plazmatu na tokamaku GOLEM : diplomová práce / Bořek Leitl. diplomové práce 2019 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská . Katedra fyziky Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FJFI( 1/ 0)

16
Líčeník, Robert Study of D meson production in 200 GeV Au+Au collisions at the STAR experiment : master´s thesis / Robert Líčeník. diplomové práce 2019 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská . Katedra fyziky Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FJFI( 1/ 0)

17
Listík, Matěj Vyhodnocení radiální tuhosti svitku navinutého z tenké hliníkové fólie : diplomová práce / Matěj Listík. diplomové práce 2019 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská . Katedra materiálů Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FJFI( 1/ 0)

18
Lorenz, Sebastian Characterization of gas targets for laser plasma electron acceleration : diplomová práce / Sebastian Lorenz. diplomové práce 2019 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská . Katedra fyzikální elektroniky Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FJFI( 1/ 0)

19
Mareš, Kamil Vavřinec Separace vybraných štěpných produktů od molybdenu : disertační práce / Kamil Vavřinec Mareš. disertace 2019 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská . Katedra jaderné chemie Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FJFI( 1/ 0)

20
Martínez Gajdošová, Zuzana Photoproduction of J/ψ vector mesons in Pb-Pb ultra-peripheral collisions : master´s thesis / Zuzana Martínez Gajdošová. diplomové práce 2019 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská . Katedra fyziky Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FJFI( 1/ 0)

No Previous Page Next Page

Můžete změnit zadání dotazu:
Vyberte bázi:
 

Filtruj výsledky: (X)

Aleph logo