České vysoké učení technické v Praze
Katalog ÚK ČVUTKnihovny ČVUT
 
  Vybrané záznamy:  Zobrazit vybrané  |  Uložit/odeslat  |  Vytvořit podmnožinu  |  Přidat do schránky  |  Uložit na server  
  Celý soubor vyhledaných záznamů:  Vybrat vše  |  Zrušit označení  |  Ohodnotit  |  Zpřesnit  |  Filtrovat  

Výsledky dotazu: W-Datum zpřírůstk= 201904* and W-Virtuální pole Z= ubmi not Sl.-formát= se; Řazeno podle: Rok, potom Autor
Možnosti řazení: Autor/Rok(s) Rok(v)/AutorAutor/NázevNázev/Rok (s)Rok(s)/Název

Záznamy 1 - 20 z 38    
 
 
(maximální počet zobrazených a seřazených záznamů je 5000) No Previous Page   Next Page
#
Autor Název Forma Rok Nakladatel Jednotky Umístění
1
Dylevský, Ivan, 1940- Somatologie : pro předmět Základy anatomie a fyziologie člověka / Ivan Dylevský. učebnice 2019 Praha : Grada Publishing, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)
UK - knihovna FBMI( 6/ 1)
FLEXIBOOKS( 1/ 0)

2
Franěk, Ondřej, 1966- Operační řízení přednemocniční neodkladné péče / Ondřej Franěk. monografie 2019 Praha : Ondřej Franěk, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 6/ 0)

3
Hlinková, Edita Management chronických ran / Edita Hlinková, Jana Nemcová, Edward Huľo a kolektiv. příručky 2019 Praha : Grada, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 3/ 0)
FLEXIBOOKS( 1/ 0)

4
Miertová, Michaela Riziko pádu v ošetřovatelské praxi : u hospitalizovaných pacientů s neurologickým onemocněním / Michaela Miertová. monografie 2019 Praha : Grada Publishing, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 3/ 0)

5
Navrátil, Leoš, 1954- Medicínská biofyzika / Leoš Navrátil, Jozef Rosina a kolektiv. učebnice 2019 Praha : Grada Publishing, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)
UK - knihovna FBMI( 10/ 0)
FLEXIBOOKS( 1/ 0)

6
Pokorná, Andrea Management nežádoucích událostí ve zdravotnictví / Andrea Pokorná, Dana Dolanová, Veronika Štrombachová, Petra Búřilová, Jana Kučerová, Jan Mužík. monografie 2019 Praha : Grada Publishing, a.s., Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 4/ 1)
FLEXIBOOKS( 1/ 0)

7
Veverková, Eva Ošetřovatelské postupy pro zdravotnické záchranáře I / Eva Veverková, Eva Kozáková, Lucie Dolejší. učebnice 2019 Praha : Grada Publishing, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)
UK - knihovna FBMI( 8/ 2)
FLEXIBOOKS( 1/ 0)

8
Veverková, Eva Ošetřovatelské postupy pro zdravotnické záchranáře II / Eva Veverková, Eva Kozáková, Jan Matek, Veronika Zachová, Pavel Svoboda. učebnice 2019 Praha : Grada Publishing, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)
UK - knihovna FBMI( 8/ 2)
FLEXIBOOKS( 1/ 0)

9
Doležal, Antonín, 1929- Anatomický slovník : původ a význam anatomické terminologie / Antonín Doležal. slovníky 2018 Praha : Maxdorf, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 3/ 1)

10
Kabelka, Ladislav, 1972- Geriatrická paliativní péče a komunikace o nemoci / Ladislav Kabelka. monografie 2018 Praha : Mladá fronta, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 2/ 0)

11
Kubinyi, Jozef, 1955- Principy radiační ochrany v nukleární medicíně a dalších oblastech práce s otevřenými radioaktivními látkami / Jozef Kubinyi, Jozef Sabol, Andrej Vondrák. monografie 2018 Praha : Grada Publishing, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FJFI( 3/ 1)
UK - knihovna FBMI( 6/ 2)
FLEXIBOOKS( 1/ 0)

12
Lebl, Jan, 1955- Orgánové transplantace u dětí : motolské pediatrické semináře 1 / Jan Lebl, Tereza Doušová, Lucia Karnišová, Radana Kotalová, Karel Koubský, Tomáš Seeman, Karel Vondrák. sborníky konferencí 2018 Praha : Galén, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 3/ 0)

13
Martínková, Jiřina, 1940- Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů / Jiřina Martínková a kolektiv. učebnice 2018 Praha : Grada Publishing, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 8/ 0)
FLEXIBOOKS( 1/ 0)

14
Mazánek, Jiří, 1943-2017 Zubní lékařství : pro studující nestomatologických oborů / Jiří Mazánek a kolektiv. učebnice 2018 Praha : Grada Publishing, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 2/ 0)

15
Ošťádal, Petr, 1972- ECMO : extrakorporální membránová oxygenace : manuál pro použití u dospělých / Petr Ošťádal, Jan Bělohlávek, Martin Balík, Hynek Říha. monografie 2018 Praha : Maxdorf, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 3/ 0)

16
Ošťádal, Petr, 1972- Akutní infarkt myokardu / Petr Ošťádal, Martin Mates. příručky 2018 Praha : Maxdorf, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 3/ 0)

17
Oxford handbook of clinical examination and practical skills. Klinické vyšetření : moderní propedeutika : rady, tipy, návody pro praxi / James Thomas, Tanya Monaghan (eds.) ; překlad: Hana Pospíšilová. příručky 2018 Praha : Grada Publishing, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 3/ 0)

18
Pohunek, Petr, 1956- Dětská pneumologie / Petr Pohunek, Petr Koťátko, Jana Tuková (eds.). monografie 2018 Praha : Mladá fronta, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 2/ 0)

19
Polák, Martin Třídění pacientů na oddělení emergency, aneb, Návrh, jak by to mohlo vypadat / Martin Polák. příručky 2018 Praha : Mladá fronta, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 2/ 0)

20
Zajíček, Robert Jizva nejen v popáleninové medicíně / Robert Zajíček, Peter Gál a kol. monografie 2018 Praha : Mladá fronta, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FBMI( 3/ 0)

No Previous Page Next Page

Můžete změnit zadání dotazu:
Vyberte bázi:
 

Filtruj výsledky: (X)

Aleph logo