České vysoké učení technické v Praze
Katalog ÚK ČVUTKnihovny ČVUT
 
  Vybrané záznamy:  Zobrazit vybrané  |  Uložit/odeslat  |  Vytvořit podmnožinu  |  Přidat do schránky  |  Uložit na server  
  Celý soubor vyhledaných záznamů:  Vybrat vše  |  Zrušit označení  |  Ohodnotit  |  Zpřesnit  |  Filtrovat  

Výsledky dotazu: W-Datum zpřírůstk= 201902* and W-Virtuální pole Z= dkd not Sl.-formát= se; Řazeno podle: Rok, potom Autor
Možnosti řazení: Autor/Rok(s) Rok(v)/AutorAutor/NázevNázev/Rok (s)Rok(s)/Název

Záznamy 1 - 20 z 106    
 
 
(maximální počet zobrazených a seřazených záznamů je 5000) No Previous Page   Next Page
#
Autor Název Forma Rok Nakladatel Jednotky Umístění
1
Boldea, Ion, 1945- Reluctance electric machines : design and control / Ion Boldea, Lucian Tutelea. monografie 2019 Boca Raton ;London ;New York : CRC Press/Taylor & Francis, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 2/ 0)

2
Kolouch, Jan CyberSecurity / Jan Kolouch, Pavel Bašta a kol. monografie 2019 Praha : CZ.NIC, z.s.p.o., Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

3
Mašín, David, 1978- Modelling of soil behaviour with hypoplasticity / David Mašín. monografie 2019 New York : Springer, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

4
Pecinovský, Josef, 1946- Office 2019 : průvodce uživatele / Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský. přír 2019 Praha : Grada, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 2/ 1)
UK - knihovna FD( 1/ 0)

5
Šubrt, Bořivoj, 1948- Abeceda mzdové účetní 2019 / Bořivoj Šubrt, Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Alena Skoumalová, Antonín Daněk, Helena Přikrylová, Zdenka Krajčíková, Dana Lukešová, Jana Dorč příručky 2019 Olomouc : ANAG, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

6
Vymětalová, Veronika, 1966- Biologie pro biomedicínské inženýrství. I. díl / Veronika Vymětalová. vysokoškolská skripta 2019 V Praze : České vysoké učení technické v Praze, Česká technika-nakladatelství ČVUT, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)
UK - knihovna FBMI( 20/ 4)

7
ACM International Conference on Information and Knowledge Management 2018 : CIKM’18 : proceedings of the 27th ACM International Conference on information and knowledge management ; October 22-26, 2018, Torino, Italy. sborníky konferencí 2018 New York : ACM, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

8
Annual International Conference on Mobile Computing and Networking 2018 : MobiCom’18 : the 24th Annual International Conference on mobile computing and networking ; Oct. 29-Nov. 2, 2018, New Delhi, India. sborníky konferencí 2018 New York : ACM, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

9
Annual International Symposium on Computer Architecture 2018 : ISCA’18 : proceedings of the 45th Annual international symposium on computer architecture ; June 2-6, 2018, Los Angeles, CA, USA. sborníky konferencí 2018 Piscataway : IEEE : ACM , Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

10
Bauen im Neuen Reich. Architektura v třetí říši / z německého originálu Das Bauen im Neuen Reich přeložil Josef Otáhal. monografie 2018 Praha : Naše vojsko, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 3/ 0)

11
Becková, Monika Revize ČSN EN ISO 9001:2016 : zkušenosti s aplikací normy v praxi / Monika Becková. příručky 2018 Praha : Verlag Dashöfer, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

12
Borský, Pavel, 1964- Nový dům Brno 1928 = New house Brno 1928 / texty: Pavel Borský, Dagmar Černoušková, Jindřich Chatrný, Ivan Ruller, Jan Sedlák ; překlad do angličtiny: Stephan von Pohl. monografie 2018 Brno : Muzeum města Brna ve spolupráci se společností INFRAM, a.s., Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 4/ 0)

13
Brajer, Jan 1987- Vliv metody laser shock processing na integritu povrchu : disertační práce = Effect of laser shock processing technology on surface integrity / Jan Brajer ; školitel Jan Mádl ; školitel spec disertace 2018 Strojní fakulta . Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

14
Cílek, Václav, 1955- Žulové krajiny středních Čech / Václav Cílek, Ferry Fediuk, Zdeňka Sůvová, Pavel Mudra, Jan Rohovec, Jaroslav Klokočník, Aleš Bezděk, Jan Kostelecký, Jiří Malíček a Martin Kysel monografie 2018 Praha : Dokořán, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

15
Drnek, Kryštof, 1985- Nerealizovaná Praha / Kryštof Drnek. monografie 2018 Praha : Archiv hl.m. Prahy ;Dolní Břežany : Scriptorium, spolek pro nekomerční vydávání Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 2/ 0)
UK - knihovna FD( 1/ 0)

16
Drobílek, Jiří Samobuzené kmitání v obráběcích strojích : disertační práce = Self-excited vibration in machine tools / Jiří Drobílek ; školitel Pavel Bach ; školitel-specialista Miroslav Janota. disertace 2018 Strojní fakulta . Ústav výrobních strojů a zařízení Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

17
Dufek, Zdeněk, 1978- Veřejné stavební investice / Zdeněk Dufek, Jana Korytárová, Tomáš Apeltauer, Vít Hromádka, Petr Fiala, Rostislav Drochytka, Jiří Bydžovský, Jan Vaněrek, Petr Aigel, Miloslav Výskal monografie 2018 Praha : Leges, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 1)

18
Dumek, Jan Aerodynamic parameters for description of flight of rotating volleyball : doctoral thesis = Aerodynamické parametry pro popis letu rotujícího volejbalového míče / Jan Dumek ; supervisor Pave disertace 2018 Strojní fakulta . Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

19
Entler, Slavomír, 1963- Energetické využití jaderné fúze : disertační práce = Energy utilization of nuclear fusion / Slavomír Entler ; školitel Václav Dostál ; školitel-specialista Ivan Ďuran. disertace 2018 Strojní fakulta . Ústav energetiky Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

20
Findová, Šárka Model vnitropodnikového řízení nákladů strojírenského podniku : disertační práce = Model of internal management of cost in the engineering enterprise / Šárka Findová ; školitel Theo disertace 2018 Strojní fakulta . Ústav řízení a ekonomiky a podniku Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

No Previous Page Next Page

Můžete změnit zadání dotazu:
Vyberte bázi:
 

Filtruj výsledky: (X)

Aleph logo