České vysoké učení technické v Praze
Katalog ÚK ČVUTKnihovny ČVUT
 
  Vybrané záznamy:  Zobrazit vybrané  |  Uložit/odeslat  |  Vytvořit podmnožinu  |  Přidat do schránky  |  Uložit na server  
  Celý soubor vyhledaných záznamů:  Vybrat vše  |  Zrušit označení  |  Ohodnotit  |  Zpřesnit  |  Filtrovat  

Výsledky dotazu: W-Datum zpřírůstk= 201708* and W-Virtuální pole Z= dkd not Sl.-formát= se; Řazeno podle: Rok, potom Autor
Možnosti řazení: Autor/Rok(s) Rok(v)/AutorAutor/NázevNázev/Rok (s)Rok(s)/Název

Záznamy 1 - 20 z 207    
 
 
(maximální počet zobrazených a seřazených záznamů je 5000) No Previous Page   Next Page
#
Autor Název Forma Rok Nakladatel Jednotky Umístění
1
ACM Conference on SIGSIM Principles of Advanced Discrete Simulation (2017 : SIGSIM-PADS’17 : proceedings of the 2017 ACM Conference on SIGSIM principles of advanced discrete simulation ; May 24-26, 2017, Singapore. sborníky konferencí 2017 New York : ACM, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

2
Coecke, Bob, 1968- Picturing quantum processes : a first course in quantum theory and diagrammatic reasoning / Bob Coecke. monografie 2017 Cambridge, United Kingdom ; : Cambridge University Press, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

3
EuroSys Conference 2017 : EuroSys’17 : proceedings of the twelth European conference on computer systems; April 23-26, 2017, Belgrade, Serbia. sborníky konferencí 2017 New York : ACM, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

4
Kaufmann, Hermann Atlas Mehrgeschossiger Holzbau / Hermann Kaufmann, Stefan Krötsch, Stefan Winter. monografie 2017 München : Edition Detail, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

5
Krejčiříková, Hana, 1950- Železniční stavby 1 / Hana Krejčiříková. vysokoškolská skripta 2017 V Praze : České vysoké učení technické v Praze, Česká technika-nakladatelství ČVUT, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 22/ 2)
UK - knihovna FD( 5/ 0)

6
Mezinárodní konference Městské inženýrství 2017 : 22. Mezinárodní konference Městské inženýrství K. Vary 2017 Městský inženýr - městský architekt : sborník referátů 22. mezinárodní konference = 22. Internazionale Konferenz Stadt sborníky konferencí 2017 Praha : Informační centrum ČKAIT, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

7
Pilvousek, Tomáš Metodika zpřesňování výsledků numerických simulací hlubokého tažení využitím přístupu optické digitalizace a alternativních materiálových modelů : disertační práce = Improvi disertace 2017 Fakulta strojní . Ústav strojírenské technologie Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

8
Štoll, Ivan, 1935-2017 Klasická teoretická fyzika / Ivan Štoll, Jiří Tolar, Igor Jex. učebnice 2017 Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 2/ 1)
UK - knihovna FJFI( 34/ 31)

9
Zikmund, Petr Metalografické a procesní aspekty ovlivňující trvanlivost nástrojových materiálů pro lití pod tlakem : disertační práce = Metallographic and procedural aspects of the durability of to disertace 2017 Fakulta strojní . Ústav strojírenské technologie Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

10
Beránek, Vít, Hodnocení dopadů nových paliv a technologií na emise částic ze zážehových motorů : disertační práce = Evaluation of impact of new fuels and technologies to the spark ignition engines disertace 2016 Fakulta strojní . Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

11
Berka, Ondřej Studie distribuce zatížení evolventního ozubení v převodových strojích : disertační práce = Study of load distribution of involute gear in transmission / Ondřej Berka ; školitel Vojt disertace 2016 Fakulta strojní . Ústav konstruování a částí strojů Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

12
Běták, Vojtěch, Modelování turbulentního proudění v OpenFOAMu s využitím AUSM+up schématu a EARSM modelu turbulence : disertační práce = Modeling of turbulent flow field in OpenFOAM by using AUSM+up sc disertace 2016 Fakulta strojní . Ústav technické matematiky Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

13
Burian, David Diagnostika a přesnost chodu vřeten obráběcích strojů : disertační práce = Machine tool spindle diagnostics and geometric accuracy of axes of rotation / David Burian ; školitel Pavel Bac disertace 2016 Fakulta strojní . Ústav výrobních strojů a zařízení Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

14
Dub, Martin, 1988- Návrh autodiagnostické metody pro pohony kolejových vozidel : disertační práce = Design of autodiagnostic method for rail vehicles drives / Martin Dub ; školitel Vojtěch Dynybyl ; školite disertace 2016 Fakulta strojní . Ústav konstruování a částí strojů Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

15
Dvořák, Lukáš, Zobecnění závislostí přestupu tepla a hmoty v dvoufázovém proudění : disertační práce = Generalization of the dependencies of heat and mass transfer in a two-phase flow / Lukáš Dvoř disertace 2016 Fakulta strojní . Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

16
EuroSys Conference 2016 : EuroSys’16 : proceedings of the Eleventh European conference on computer systems ; April 18-21, 2016, London, United Kingdom. sborníky konferencí 2016 New York : ACM, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

17
Hlaváček, David Flow field inside a centrifugal compressor stage for aeronautical applications : disertační práce = Proudové pole ve stupni odstředivého kompresoru pro letecké použití / David Hlaváček disertace 2016 Strojní fakulta . Ústav letadlové techniky Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

18
Jelínek, Tomáš Vliv vstupních parametrů proudu na práci axiálního turbínového stupně : disertační práce = The effect of inlet flow conditioning on the axial turbine stage efficiency / Tomáš Jelínek disertace 2016 Fakulta strojní . Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

19
Kekula, Josef Přídavná vysokootáčková vřetena : disertační práce = Additional hign-speed spindles / Josef Kekula ; školitel Jaroslav Rybín. disertace 2016 Fakulta strojní . Ústav výrobních strojů a zařízení Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

20
Konovalova, Olga Properties of nanocomposite coatings based on polymers : dissertation work = Vlastnosti nanokompozitních povlaků na bázi polymerů : disertační práce / Olga Konovalova ; supervisor Jan Such disertace 2016 Fakulta strojní . Ústav strojírenské technologie Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

No Previous Page Next Page

Můžete změnit zadání dotazu:
Vyberte bázi:
 

Filtruj výsledky: (X)

Aleph logo