České vysoké učení technické v Praze
Katalog ÚK ČVUTKnihovny ČVUT
 
  Vybrané záznamy:  Zobrazit vybrané  |  Uložit/odeslat  |  Vytvořit podmnožinu  |  Přidat do schránky  |  Uložit na server  
  Celý soubor vyhledaných záznamů:  Vybrat vše  |  Zrušit označení  |  Ohodnotit  |  Zpřesnit  |  Filtrovat  

Výsledky dotazu: W-Datum zpřírůstk= 201705* and W-Virtuální pole Z= dkd not Sl.-formát= se; Řazeno podle: Rok, potom Autor
Možnosti řazení: Autor/Rok(s) Rok(v)/AutorAutor/NázevNázev/Rok (s)Rok(s)/Název

Záznamy 1 - 20 z 59    
 
 
(maximální počet zobrazených a seřazených záznamů je 5000) No Previous Page   Next Page
#
Autor Název Forma Rok Nakladatel Jednotky Umístění
1
Bošová, Daniela, 1973- Stavební fyzika I : osvětlení, oslunění, akustika budov / Bošová Daniela, Lenka Prokopová. vysokoškolská skripta 2017 Praha : České vysoké učení technické v Praze, Česká technika-nakladatelství ČVUT, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 32/ 1)

2
Dylevský, Ivan, 1940- Anatomie dítěte. Díl 2., Nipioanatomie / Ivan Dylevský. monografie 2017 Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)
UK - knihovna FBMI( 6/ 0)

3
IRICoN (konference) (2017 : Modernization of the Railways - IRICoN 2017. : proceedings of abstracts, May 10, 2017, Czech Technical University, Faculty of Transportation Sciences / editors Jitka Jírová, Jitka Řezníčková sborníky konferencí 2017 In Prague : Czech Technical University, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)
UK - knihovna FD( 2/ 0)

4
Mongin, Olivier, 1951- Urbánní situace : město v čase globalizace / Olivier Mongin ; z francouzského originálu La condition urbaine: Laville à ĺheure de la mondialisation ...přeložila Edita Wolf. monografie 2017 Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 2/ 0)
UK - knihovna FD( 1/ 0)

5
Nagy, Jozef, 1932- Matematická analýza. / Jozef Nagy, Ondřej Navrátil. vysokoškolská skripta 2017 V Praze, : České vysoké učení technické, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)
UK - knihovna FD( 10/ 7)

6
Novák, Josef, 1985- Fibre reinforced concrete sandwich plates : doctoral thesis = Sendvičové deskové konstrukční prvky s aplikací vláknobetonu / Josef Novák ; supervisor Alena Kohoutková ; co-supervisor Vlad disertace 2017
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

7
Pavelka, Karel, 1962- Exaktní metody průzkumu památek : s využitím geodetických a geofyzikálních metod / Karel Pavelka, Jan Řezníček, Zdeňka Bílá, Milan Pavlík, František Kašička. monografie 2017 V Praze : Česká technika - nakladatelství ČVUT, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

8
Pharr, Matt Physically based rendering : from theory to implementation / Matt Pharr, Wenzel Jakob, Greg Humphreys. monografie 2017 Amsterdam : Elsevier :, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

9
Procházka, Jaroslav, 1934- Betonové základové a opěrné konstrukce / Procházka Jaroslav, Jiří Šmejkal. vysokoškolská skripta 2017 Praha : České vysoké učení technické v Praze, Česká technika-nakladatelství ČVUT, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 33/ 4)

10
Průša, Jaroslav Analýza reálného statického působení betonových obloukových mostů : disertační práce = Advanced analysis of structural performance of concrete arch bridges / Jaroslav Průša ; školit disertace 2017
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

11
Vaněček, Jan Analýza dat kontinuálního geodetického sledování objektů : disertační práce = Data analysis of continous geodetic monitoring of objects / Jan Vaněček ; školitel Martin Štroner. disertace 2017
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

12
Veselý, Jan The use of advanced material models for numerical modelling of underground structures in clays : doctoral thesis / Jan Veselý ; supervisor Jan Pruška. disertace 2017
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

13
Vinkler, Marek, 1987- Experimental and numerical analysis of drying and shrinkage of concrete : dissertation thesis = Experimentální a numerická analýza vysychání a smršťování betonu / Marek Vinkler ; supervi disertace 2017
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

14
Vogel, Filip Experimentální a numerická analýza balistické odolnosti betonových prvků s textilní výztuží : disertační práce = Experimental and numerical analysis of ballistic resistance of the te disertace 2017
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

15
Ansorge, Libor, 1973- Hodnocení budoucích potřeb vodních zdrojů pro zemědělství : disertační práce = Assessment of future water needs for agriculture / Libor Ansorge ; školitel Tomáš Dostál. disertace 2016
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

16
Borovcová, Alena, 1971- Kulturní dědictví Severní státní dráhy / Alena Borovcová. monografie 2016 Ostrava : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)
UK - knihovna FD( 1/ 0)

17
Brtník, Tomáš Svary prvků z vysokopevnostních ocelí : disertační práce = Welds of high trength steel members / Tomáš Brtník ; školitel Jakub Dolejš. disertace 2016
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

18
Fořt, Jan, 1985- Experimental analysis of composites with improved thermal storage capability : disertační práce = Experimentální analýza kompozitů se zvýšenou tepelně akumulační schopností / Jan Foř disertace 2016
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

19
Freiwillig, Petr, 1979- Transformace proto-industrie na tovární způsob výroby : vliv změny výrobního způsobu na stavební podobu výrobních objektů na příkladu Frýdlantska : disertační práce = Transformat disertace 2016
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

20
Goodfellow, Ian Deep learning / Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, and Aaron Courville. monografie 2016 Cambridge, Massachusetts : The MIT Press, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 16/ 0)
UK - knihovna FBMI( 2/ 2)

No Previous Page Next Page

Můžete změnit zadání dotazu:
Vyberte bázi:
 

Filtruj výsledky: (X)

Aleph logo